Avl
     Fjord logo 25 procent                            Stambogsføring   -
Fjordhesten Danmarks Register
§1   Opdeling af Registret
    Registret   er opdelt i Hovedafsnit og Forregister (bilag til Hovedafsnittet).
     
§2   Betingelser for at indføre heste i Hovedafsnittet
  A Hesten   skal være registreret af et officielt anerkendt Fjordheste avlsforbund i EU   eller i Norge, idet det dog er en betingelse, at alle hingste i   afstamningsgitteret (for hoppers vedkommende i de nærmest liggende fire   generationer og for hingstes vedkommende i de nærmest liggende fem generationer)   på avlingstidspunktet har været godkendt til avl af et officielt anerkendt Fjordheste   avlsforbund i EU eller i Norge.
For heste fra andre lande gælder samme krav, men deres afstamningskvalitet   skal desuden godkendes efter ansøgning til avlsudvalget.
  B Hestens   forældre, bedsteforældre og oldeforældre skal være indført i et af de   ovennævnte avlsforbunds Hovedafsnit eller i et Forregister (for hingstes   vedkommende skal moderen dog være i Hovedafsnittet, og for hoppers   vedkommende skal moderen mindst være i F3).
     
§3   Opdeling i Hovedafsnittet
    Heste,   der følger Fjordhesten Danmarks avlsplan, fordeler sig på delafsnittene A, B,   C og D (stk. 2).
Stk.2 A Elitestambog
   

Når   årets indekstal fremkommer undersøger avlsudvalget, hvilke hingste/hopper,   der kan optages i Elitestambogen, men ansvaret herfor er ejerens.


Hingste
I Elitestambogen kan optages hingste, såfremt de enten har mindst 9 for afkom   (sv.t. tidligere I kl. 1.gr. (23p)) eller har et eksteriørindeks på mindst   135 ved sikkerhed på mindst 0,80. 
  
I Elitestambogen kan endvidere optages hingste, hvor mindst 30 procent af det   registrerede afkom på 3 år og derover er kåret/avlsgodkendt med et gennemsnit   på mindst 7,7 i helhed og ved sikkerhed på mindst 0,80.
  
Hopper
I Elitestambogen kan optages hopper, såfremt de enten har guldmedalje eller   sølvmedalje for afkom eller har et eksteriørindeks på mindst 120 og mindst   fire stykker kåret/avlsgodkendt afkom med gns. helhedskarakter af alt   fremstillet afkom på mindst 7,7. For hopper med eksteriørindeks under 120   kræves en gns. helhedskarakter på mindst 8,0. 
Der gælder, at
  - sønner, der er afvist før 2003, ikke tæller med
  - sønner, der er godkendt i et andet EU-land eller i Norge, tæller med mht.   antal, såfremt de ikke er kasseret i Danmark
  - hopper med medalje med 8 i helhedskarakter tildeles karakteren 8,5

Anlæg for arvelige defekter
Et individ, hos hvem der er konstateret anlæg for ataksi eller andre arvelige   defekter, eller et individ, hvor der hos forældrene er konstateret anlæg for   ataksi eller andre arvelige defekter, kan ikke optages i Elitestambogen.

  B Sportsstambog
    I   Sportsstambogen kan optages hingste, hopper og vallakker, såfremt de i   forvejen er stambogsført med tildeling af et EFJH, FJH, EFJ. FJ eller   FJV-nummer. 
Optagelse kan ske uden eller med sportsmedalje.
   

Optagelse   uden medalje sker efter følgende   sportspræstationer, hvor mindst to af præstationerne skal være opnået, eller   samme præstation skal være opnået mindst to gange:

-            dressur: 65% på LA-niveau eller derover ved   distrikts- eller fjordhestestævner

-            spring: nulrunde i 90 cm klasser eller derover ved   distrikts- eller fjordhestestævner

-            terræn: terræn middel med minimum 8,5 point

-            military: gennemført CNC80 (hest) eller CNCP80   (pony)

-            distanceridning: gennemført LB (36-55 km)

-            kørsel: max 64 strafpoint (60% af total) i   dressurprogram fra program VI og opefter, gennemført maraton samt max 6   strafpoint i forhindringskørsel middel (+20 cm mindst 15 porte) ved samme   stævne (fjordhestestævner eller åbne DKF-stævner)

-            pløjning: placering ved åbne stævner

Følgende   præstation skal dog kun opnås en gang:

-            udtagelse til og deltagelse i finalen for pony   championat, udskrevet af Dansk Sportsponyavl, med minimum 25 oprindeligt   startende deltagere (ved kvalifikationsstævnerne).

De   kvalificerende sportspræstationer for optagelse i Sportsstambogen uden   medalje skal være opnået ved to forskellige stævner.

   

Sportsmedaljen   tildeles kårede fjordheste, der har udmærket sig på følgende måde:

-            opnået guldmedalje ved DM for fjordheste

-            opnået medalje ved Nordiske mesterskaber (eller   højere, f.eks. EM) for fjordheste

-            opnået medalje ved samlet placering i DM i kørsel   (arrangeret af DKF)

-            opnået medalje ved DM (eller højere) i pløjning   (arrangeret af DKF)

-            opnået medalje ved DM i distanceridning   (arrangeret af DRF)

-            opnået placering ved landsstævner for ponyer og   heste i ridning (alle discipliner)

-            have opnået status som A eller B hest/pony i   DRF-regie (efter tidligere gældende regelsæt) eller være kvalificeret til at   deltage i A eller B stævner for hest/pony i DRF-regie (efter gældende   regelsæt).

  C Stambog
    I   stambogen optages hopper og vallakker og hingste, der er kåret eller   avlsgodkendt af Fjordhesten Danmark.
Bestyrelsen kan dispensere fra kravet om, at hoppen er kåret, hvis særlige   forhold gør sig gældende.
  D Føl og ikke kårede dyr
    I   dette delafsnit optages afkom efter dyr, der er optaget i Elitestambogen,   Stambogen eller Forregistrets afsnit F3. Fra F3 optages dog kun hoppeafkom.
  E Register
    Afkom   efter hingste i delafsnit D, der på avlingstidspunktet ikke var godkendt til   avl af et officielt anerkendt Fjordheste avlsforbund i EU eller i Norge.
Stk.   3   Heste   optaget i Elitestambogen får tilføjet et E foran FJH, FJ, FJH-S og FJ-S.
Heste optaget i Sportsstambogen får tilføjet et S efter EFJH, FJH, EFJ, FJ og   FJV.
     
§4 a   Forregister
     
    Forregistret   omfatter hopper, der ikke opfylder kriterierne for optagelse i Fjordhesten   Danmarks Hovedafsnit jf. §2. For at kunne optages i et af Forregistrets   afsnit skal hoppen være godkendt ved Fjordhesten Danmarks regionalkåring.   Godkendte hopper tildeles et FJN-nummer.
Stk.   2   Forregistret   opdeles i tre afsnit: F1, F2 og F3.
  A I   F1 optages hopper, der er   godkendt, og hvor faderen på avlingstidspunktet var kåret/avlsgodkendt i   Hovedafsnittets delafsnit A eller C eller avlsgodkendt af et officielt   anerkendt Fjordheste avlsforbund i et andet EU-land eller i Norge.
Er faderen fra et andet land, skal hans afstamningskvalitet godkendes af   avlsudvalget.
  B I   F2 optages hopper, der er   godkendt, hvor moderen er optaget i F1, og hvor faderen på avlingstidspunktet   var kåret/avlsgodkendt i Hovedafsnittets delafsnit A eller C eller   avlsgodkendt af et officielt anerkendt Fjordheste avlsforbund i et andet   EU-land eller i Norge.
Er faderen fra et andet land, skal hans afstamningskvalitet godkendes af   avlsudvalget.
  C I   F3 optages hopper, der er   godkendt, hvor moderen er optaget i F2, og hvor faderen på avlingstidspunktet   var kåret/avlsgodkendt i Hovedafsnittets delafsnit A eller C eller avlsgodkendt   af et officielt anerkendt Fjordheste avlsforbund i et andet EU-land eller i   Norge.
Er faderen fra et andet land, skal hans afstamningskvalitet godkendes af   avlsudvalget.
     
§4b   Vallakregister
    Vallakregistret   omfatter vallakker, der ikke opfylder kriterierne for optagelse i Fjordhesten   Danmarks Hovedafsnit jf. §2. For at kunne optages i Vallakregistret skal   vallakken være bedømt i Fjordhesten Danmarks regie (dvs. ved regionalkåring   eller ved kåring i forbindelse med anden begivenhed) med godkendelse til   følge. Godkendte vallakker tildeles et FJVN-nummer.
     
§5   Identifikation
    Føl   skal chipmærkes for at kunne få udstedt et hestepas.
Heste, der fremstilles til kåring/avlsgodkendelse, skal være mærkede.
Andre ikke-mærkede ældre heste kan kun mærkes, når dyrets identitet er   fastslået ved en afstamningskontrol (DNA).

 

Senest ændret på GF den 28. marts 2015 (§3, stk. 2 A, 1. afsnit).
Efter generalforsamlingen er regelsættet opdateret for så vidt angår sproglige/grammatiske forhold og ordet avlskomite er udskiftet med ordet avlsudvalg (jf. vedtagelse på ordinær generalforsamling i 2012).
§3 stk. 2 B er gennemgribende ændret, da 2014-versionen ikke var opdateret med hverken en lille sproglig ændring fra 2012 (i teksten om military) eller den væsentligt større ændring fra 2014 om kvalifikation på baggrund af deltagelse i DSP-championater.
§4a er suppleret med tilføjelse om, at hopper, der er godkendt som værende af fjordhestetype, tildeles et FJN-nummer.
§4b er tydeliggjort med tilføjelse om, at vallakker, der er godkendt som værende af fjordhestetype, tildeles et FJVN-nummer.

14.04.2015
Birgit på vegne af avlsudvalget