Avl
     Fjord logo 25 procent                        Vallakkåringsregler
§1   Selektion
    Selektionen   af vallakker består af eksteriørbedømmelse og brugsegenskaber.
     
§2   Afstamningskrav
Stk.   1   Der   henvises til ’Stambogsføring’ §2B.
Stk.   2   Vallakker   kan afkræves blodprøvetest, DNA-analyse eller tilsvarende for kontrol af   afstamningens korrekthed.
     
§3   Holdopdeling
   

Ved   regionalkåringen inddeles vallakkerne i to hold:

-            4-årige vallakker

-            5-årige og ældre vallakker

Ved   medaljekåringen er der et hold:

-            4-årige og ældre vallakker

     
§4   Eksteriørbedømmelse
Stk.   1   Vallakker,   der opfyldet de i Stambogsføring §2B nævnte krav til afstamning, og hvor   faderen ikke er placeret i §3E i regelsættet om stambogsføring, kan på   regionale kåringspladser kåres med 10, 9, 8, 7, 6 eller 5 i helhedskarakter.
Stk.   2   Vallakker,   der ikke opfylder de i Stambogsføring §2B nævnte krav t il afstamning, men   hvor faderen er en hingst, der på avlingstidspunktet var godkendt til avl,   kan på regionale kåringspladser godkendes til stambogens Vallakregister som en   hest af fjordtype. Godkendelsen sker med 10, 9, 8, 7, 6 eller 5 i   helhedskarakter. 
Såfremt moderen er godkendt i Forregistret kræves mindst 6 i typekarakter,   ellers kræves mindst 7 i typekarakter.
Stk.   3   Ved   helhedsindtryk 4 eller derunder afvises vallakken.
Stk.   4   4-årige   og ældre vallakker, som på de regionale kåringspladser det samme år eller   tidligere år er kåret med mindst 8 i helhedskarakter, kan fremstilles ved   landskåringen med henblik på at opnå medalje. 
Vallakker kan ikke få medalje, hvis de har en typekarakter under 7, og skal   have mindst 8 i type for at opnå 9 eller 10 i eksteriør helhed.

 

Senest ændret ved GF den 28. marts 2015 (§4 stk. 1 og 2, idet kravet om en adgangsgivende sportskarakter udgik).

14.04.2015
Birgit på vegne af avlsudvalget