Avl

Dette regelsæt når vi ikke at få på skærmen inden midnat den 15. april, vi vil torsdag den 16. give yderligere information i Avlsforum.

KL. 23.30 onsdag den 15. april
På vegne af avlsudvalget
Birgit