2005

Fjordhesten Danmark

Stambogsføring – Fjordhesten Danmarks Register

§1

 

Opdeling af Registret

   

Registret er opdelt i hovedafsnit og forregister (bilag til hovedafsnittet).

§2

 

Betingelser for at indføre heste i hovedafsnittet

 

A

Hesten skal være registreret af et officielt anerkendt fjordhesteavlsforbund i Norge eller i EU, idet det dog er en betingelse, at alle hingste i tre generationer (på avlingstidspunktet) har været avlsgodkendt af et officielt anerkendt fjordheste avlsforbund i Norge eller i EU.

Heste fra andre lande kan indføres, såfremt deres afstamningskvalitet godkendes,  efter ansøgning til bestyrelsen.

 

B

Hestens forældre, bedsteforældre og oldeforældre skal være indført i et af de ovennævnte avlsforbunds hovedafsnit eller i et forregister (for hingstes vedkommende skal moderen dog være i hovedafsnittet, og for hoppers vedkommende skal moderen mindst være i F3).

§3

 

Opdeling i hovedafsnittet

   

Heste, der følger Fjordhesten Danmarks avlsplan, fordeler sig på delafsnittene A, B, C og D (stk.2).

Stk.2

A

Elitestambog

   

I Elitestambogen kan optages hingste, såfremt de enten har mindst I kl. 1 gr. (23 p) for afkom eller har indeks på mindst 135 ved sikkerhed på mindst 0,8.

I Elitestambogen kan endvidere optages hingste, hvor mindst 25 procent af det registrerede afkom er bedømt på en kåringsplads med et gennemsnit på mindst 7,5 i helhed og ved sikkerhed 0,80.

I Elitestambogen kan optages hopper i delafsnit B, såfremt de enten har guldmedalje eller sølvmedalje for afkom eller har indeks på mindst 120 og mindst 4 stk. kåret/avlsgodkendt afkom med gns. helhedskarakter af alt fremstillet afkom på mindst 7,5 af alt fremstillet afkom (sønner, der er afvist før 2003, tæller dog ikke med).

I vurderingsgrundlaget indgår afkommet med følgende værdier:

-         døtre kåret med medalje uden helhedskarakter 9 eller 10 tildeles 8,5

-         døtre kåret i I kl. B uden helhedskarakter tildeles 8

-         døtre kåret i II kl. A uden helhedskarakter tildeles 7

-         døtre kåret i II kl. B uden helhedskarakter tildeles 5

-         sønner kåret i I kl. uden helhedskarakter tildeles 9

-         sønner kåret i II kl. uden helhedskarakter tildeles 7,5

-         sønner godkendt i et andet EU-land eller i Norge tæller mht. antal, såfremt de ikke er kasseret i Danmark

Et individ, hos hvem der er konstateret anlæg for ataksi eller andre arvelige defekter, eller et individ, hvor der hos forældrene er konstateret anlæg for ataksi eller andre arvelige defekter, kan ikke optages i Elitestambogen.

 

B

Sportsstambog

   

I sportsstambogen kan optages hingste, hopper og vallakker, såfremt de i forvejen er stambogsført.  Optagelse kan ske med eller uden medalje (sportsmedaljen).

Sportsmedaljen tildeles fjordheste, der har udmærket sig på følgende måde:

-         opnået guldmedalje ved DM for fjordheste

-         opnået medalje ved Nordiske mesterskaber (eller højere, f.eks. EM) for fjordheste

-         opnået medalje ved samlet placering  DM i kørsel (arrangeret af DKF)

-         opnået medalje ved DM (eller højere) i pløjning (arrangeret af  DKF)

-         opnået medalje ved DM i distanceridning (arrangeret af DRF)

-         opnået placering ved landsstævner for ponyer og heste i ridning (alle discipliner)

-         opnået placering ved championater

-         have opnået status som A eller B hest/pony i DRF-regie (efter tidligere gældende regelsæt)

Optagelse uden medalje sker efter følgende sportspræstationer:

-         dressur: 2 x 60% på LA-niveau eller derover ved distrikts- eller fjordhestestævner

-         spring: 2 x nulrunde i 90 cm-klasser eller derover ved distrikts- eller fjordhestestævner

-         terræn: 2 x terræn middel med minimum 8,5 point

-         military: 2 x  gennemført debutant (hest) eller let (pony)

-         distanceridning:  2 x gennemført LB (36-55 km)

-         kørsel: 2 x placering ved åbne stævner

-         pløjning: 2 x placering ved åbne stævner

 

C

Stambog

   

I stambogen optages hopper der er kåret, og hingste der er kåret eller avlsgodkendt af Fjordhesten Danmark. Bestyrelsen kan dispensere fra kravet om at hoppen er kåret, hvis særlige forhold gør sig gældende.

Dyr kan kåres/avlsgodkendes, såfremt de opfylder reglerne beskrevet under afsnittene "Kåring - Generelt", "Hingstekåring" og "Hoppekåring" og

enten opfylder betingelserne for optagelse i Hovedafsnittets delafsnit D

eller har LU-papirer (afstamningsoplysninger)

eller har afstamningsoplysninger fra et officielt anerkendt fjordhesteavlsforbund i et andet EU-land eller i Norge og opfylder samme krav som kravene til optagelse i Hovedafsnittets delafsnit D.

Hvad angår heste fra andre lande end Norge og EU henvises til §2A.

 

D

Føl og ikke kårede dyr

   

I dette delafsnit optages afkom efter dyr, der er optaget i Elitestambogen, Stambogen eller Forregistrets afsnit F3. Fra F3 optages dog kun hoppeafkom.

Stk.3

 

Heste optaget i Elitestambogen får tilføjet et E foran FJH, FJ.

Heste optaget i Sportsstambogen får tilføjet et S efter EFJH, FJH,  EFJ,  FJ, FJN, FJV

§4

 

Forregister

   

Forregistret omfatter hopper, der ikke opfylder kriterierne for optagelse i Fjordhesten Danmarks hovedafsnit jvf. §2. For at kunne optages i et af forregistrets afsnit skal hoppen være avlsgodkendt ved Fjordhesten Danmarks hoppekåring.

Stk.2

 

Forregistret opdeles i tre afsnit:  F3, F2 og F1.

 

a

I F1 optages hopper, der er avlsgodkendt, og hvor faderen var kåret/avlsgodkendt i Hovedafsnittets delafsnit A eller C eller avlsgodkendt af et officielt anerkendt fjordheste avlsforbund i et andet EU-land eller i Norge.

Er faderen fra et andet land, skal hans afstamningskvalitet godkendes af bestyrelsen.

 

b

I F2 optages hopper, der er avlsgodkendt, hvor moderen er optaget i F1, og hvor faderen var kåret/avlsgodkendt i Hovedafsnittets delafsnit A eller C eller avlsgodkendt af et officielt anerkendt fjordhesteavlsforbund i et andet EU-land eller i Norge.

Er faderen fra et andet land, skal hans afstamningskvalitet godkendes af bestyrelsen.

 

c

I F3 optages hopper, der er avlsgodkendt, hvor moderen er optaget i F2, og hvor faderen var kåret/avlsgodkendt i Hovedafsnittets delafsnit A eller C eller avlsgodkendt af et officielt anerkendt fjordhesteavlsforbund i et andet EU-land eller i Norge.

Er faderen fra et andet land, skal hans afstamningskvalitet godkendes af besty-relsen.

§5

 

Identifikation

   

Føl (født i 2005 og senere) skal enten brændemærkes og/eller chipmærkes for at kunne få hestepas.

Ikke-mærkede hopper og vallakker, der fremstilles til kåring/vallakbedømmelse, skal (med virkning fra 2005) chipmærkes i forbindelse med kåringen.

Ikke-mærkede hingste, der fremstilles til kåring, skal (med virkning fra 2005)

chipmærkes i forbindelse med kåringen.

Andre ikke-mærkede ældre heste kan kun mærkes, når dyrets identitet er fastslået ved en afstamningskontrol (DNA).

     
   

Gældende efter generalforsamlingen 2005