2005

Fjordhesten Danmark

Kåring – Generelt

§1

 

Formål

   

Formålet med kåringsreglerne er at regelsætte og systematisere avlsarbejdet i Fjordhesten Danmark, så selektionen resulterer i en realiseret avlsfremgang.

§2

 

Ansvarlig

   

Fjordhesten Danmarks bestyrelse er ansvarlig for at der hvert år bliver arrangeret hingstekåring, hoppekåring, afkomsfremstillinger/afkomssamlinger og materialprøver/brugsprøver. Bestyrelsen fastlægger terminer.

§3

 

Kåringskommission

   

Fjordhesten Danmarks bestyrelse udpeger kåringskommissionen blandt medlem-merne af et i henhold til vedtægten valgt dommerkollegium. Kommissionen består af tre medlemmer, heriblandt en formand.

Bestyrelsen har bemyndigelse til at invitere gæstedommere, dog maksimalt en per dommerhold.

Stk.2

 

Der bruges tal ved bedømmelsen, i alt ni (dog ti såfremt galop bedømmes) karakterer for henholdsvis type, hoved og hals, skulder og manke, overlinie og bagpart, forlemmer, baglemmer, skridt, trav, (galop) og helhedsindtryk. Der oprangeres efter samlet pointsum.

Stk.3

 

En dommer er inhabil, når han

-         er opdrætter, ejer eller medejer af et udstillet dyr

-         er fodervært for et udstillet dyr

-         har været fodervært (lejer) af en udstillet hingst

-         har økonomisk interesse i et udstillet dyr således at forstå, at bedømmelsen kan udløse vilkårspenge

-         er husstandsbeslægtet eller familiært nært beslægtet med opdrætteren/ejeren /medejeren i den periode, hvor vedkommende har ejet dyret.

Ved husstandsbeslægtet beslægtet forstås, at dommeren har haft samme bopæl som opdrætteren/ejeren/medejeren i den periode, hvor vedkommende har ejet dyret.
Ved familiært nært beslægtet forstås forældre, søskende, børn og svigerbørn samt svigerforældre.

Endvidere er en dommer inhabil, når han ved kåring skal bedømme afkom efter en endnu ikke afkomsvurderet hingst,

-         som han selv har opdrættet, er ejer eller medejer af eller er fodervært for

-         hvor han er husstandsbeslægtet med opdrætteren/ejeren/medejeren

-         eller hvori han har økonomisk interesse.

§4

 

Tilmelding

   

Medlemmer af Fjordhesten Danmark kan anmelde dyr til kåring.

Tilmelding sker til Fjordhesten Danmark ved at indsende udfyldt tilmeldingsblanket, originalt certifikat og anmeldelsesgebyr.

Størrelse af anmeldelsesgebyr fastsættes af bestyrelsen.

Der kan anmeldes hingste og hopper til kåring.

Der udarbejdes et katalog over hingste- og hoppekåringerne

§5

 

Omkåring

   

Fremstilling til omkåring kan finde sted, så ofte ejerne finder det formålstjenligt. Hver gang individet fremstilles for kåringskommissionen, klassificeres eller kasseres det uafhængigt af, hvad kåring det tidligere har opnået. Ved hoppernes medaljekåring kan der dog ikke kåres ned.

§6

 

Aftegn

   

Hingste med andre aftegn end enkelte hvide hår kan ikke opnå avlsgodkendelse, og hopper kan ikke tildeles medalje.

Hopper med andre aftegn end stjerne (og enkelte hvide hår), kan højst opnå 7 i helhed. 
Dog er lyse hove tilladt hos rødgule individer.

Stk.2

 

En udstiller, der prøver at tilsløre aftegn med farve eller på anden måde forsøger at skjule aftegn for dommerne, vil blive udelukket fra Fjordhesten Danmarks arrangementer i en af bestyrelsen fastsat periode.

§7

 

Afkåring

   

Bestyrelsen har bemyndigelse til at afkåre avlsdyr i de tilfælde, hvor det ved en veterinærundersøgelse er fastslået, at hingsten eller hoppen avler defekt afkom.

§8

 

Udgået pr. 31.12.2003 iht. EU-regler.

§9

 

Indeks

   

Fjordhesten Danmark udregner i samarbejde med Landscentret, Heste eksteriør-indeks for samtlige individer. Hertil benyttes karakteren for helhedsindtryk, idet dog medaljehopper med en helhedskarakter på 8 tildeles 8,5.

§10

 

Doping

   

En hest må ikke i forbindelse med udstilling og konkurrencer være dopet (dvs. have fået opkvikkende, beroligende eller smertestillende midler). Overtrædelse vil medføre udelukkelse fra Fjordhesten Danmarks arrangementer i en af bestyrelsen fastsat periode.

§11

 

Avlsmål og racebeskrivelse

   

Der henvises til Fjordhesten Danmarks avlsmål.

     
   

Gældende efter generalforsamlingen 2005.