2005

Fjordhesten Danmark

Vallakbedømmelse

§1

 

Selektion

   

Selektion af vallakker består af afstamningsvurdering, eksteriørbedømmelse og brugsprøve.

§2

 

Afstamningskrav

Stk.1

 

Der henvises til ’Stambogsføring’ §2B.

Stk.2

 

Vallakker, der ikke opfylder de i ”Stambogsføring” §2B nævnte krav til afstamning, optages i Vallakregistret.

Stk.3

 

Vallakker kan afkræves blodprøvetest, DNA-analyse eller tilsvarende for kontrol af afstamningens korrekthed.

§3

 

Holdopdeling

   

Ved regionalkåringen inddeles vallakkerne i to hold:

4-årige vallakker

5-årige og ældre vallakker

Ved medaljekåringen er der et hold:

4-årige og ældre vallakker.

§4

 

Eksteriørbedømmelse

Stk.1

 

Vallakker kan på lokale/regionale kåringspladser bedømmes med 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 i helheds-indtryk.

Det er en forudsætning at vallakken har gennemført en af bestyrelsen godkendt ride- eller køreprøve.

Ved bedømmelsen gives eksteriørkarakterer for type, bygning, fundament, bevægelse samt en karakter for opnåede sportspræstationer.

Ved tildeling af karakter for helhedsindtryk tæller sportskarakteren dobbelt.

Har vallakken gennemført flere ride- eller køreprøver, tæller den bedst gennemførte.

Ved indeksberegninger jf. generelle kåringsregler §9 (om avlsindeks) er det kun eksteriør karakterernes helhedskarakter, der anvendes.

Stk.2

 

Vallakker, med for kort afstamning til at få tildelt kåringsklasser, optages i Vallak-registeret. 
Det er dog en forudsætning, at vallakken har opnået mindst 6 i typekarakter og mindst 5 i helhed.

Stk.3

 

Ved helhedsindtryk 4 eller derunder afvises vallakken.

Stk.4

 

4-årige og ældre vallakker, som på de lokale/regionale kåringspladser det samme år eller tidligere er bedømt med 8 i helhed eller derover og har opnået en af bestyrelsen godkendt sportskarakter, kan fremstilles ved landskåringen med henblik på at opnå medalje.

   

Gældende efter generalforsamlingen 2005