2006

Dommeruddannelse / bedømmelsesforståelse

 

 

Nu starter Fjordhesten Danmark op med nye medlemskurser i dommeruddannelse / bedømmelsesforståelse. På kurserne kan alle, som er interesseret i fjordheste deltage. Det er ikke kun for dem, som måske senere kunne have lyst til at virke som dommere. Det er en god ide at deltage hvis du  har en fjordhest og måske har planer om at udstille den, eller hvis du påtænker at købe en fjordhest. Der er også mange der arbejder med fjordhestene til daglig, som kan have  lyst til at vide mere om fjordhestens historie, avlsmål, anatomi og bevægelsesmønster.

Kurserne er bygget op i modulerne I og II  som udelukkende er teoretiske, i modul III  skal vi også ud at se på fjordheste.

 

Modul I

Det første modul indeholder en grundig gennemgang af fjordhestens anatomi. Vi vil få indblik i, hvordan hesten ser ud når den er klædt af til knoglerne. Hvordan den er sammensat, hvordan sidder skulderen fast på det øvrige skelet, hvad er krydsets funktion? En ting som nok også  har stor interesse er, hvordan ser vi at hesten har et holdbart fundament? Det kan også være nyttigt at vide, hvornår de forskellige vækstlinjer stopper på føllet og den unge hest.

Modul I vil endvidere indeholde en interessant gennemgang af fjordhestens historie. Hvornår kom den her til landet, hvordan var den bygget dengang?  Hvad blev den  anvendt til i starten, hvilke ændringer har den gennemgået for hele tiden at være en   attraktiv fritidshest og honorere de krav, der bliver stillet til den? Der vil blive fortalt  om fjordhestens farver, f.eks. hvor mange farver der anerkendes.

 

Modul II

Det andet modul vil indeholde en gennemgang af fjordhestens bevægelsesmønster. Hvad er en korrekt bevægelse med en god takt? Hvordan ser vi, om hesten går pasgang? Hvad vil det sige at fjordhesten har en god bæring? Er hesten vi står over for smidig nok, eller er den noget stiv i bevægelsesmønsteret og hvordan ser vi det, har det nogen betydning?

Modul II vil også indeholde en grundig gennemgang af fjordhestens avlsmål.  Hvad  vil det sige at fjordhesten er af den rigtige type med et godt racepræg? Må den have aftegn? Hvad er idealmålet? Hvordan ønsker vi fjordhesten skal være bygget? Hvilke bygningstræk er karakteristiske for fjordhesten og hvad er uønsket? Er der nogle fejl der er værre end  andre, f.eks. i forbindelse med holdbarheden? Hvad bevægelse ønskes der? Hvilke egenskaber bør Fjordhesten have?

 

Modul III

Det tredje modul er delt mellem teori og praksis. Der startes med en kort repetition af modul I og II  samt en gennemgang af den bedømmelsesteknik, der arbejdes med ved den praktiske bedømmelse. Deltagerne vil blive delt op i små hold, som bedømmer nogle udvalgte heste. Disse bedømmelser vil blive drøftet i et afsluttende fælles forum.

 

Tid, sted og pris

 

Du kan deltage i de moduler, du har lyst til og på de steder, hvor det passer bedst med din kalender. Har du blikket rettet mod dommeruddannelsen, skal du dog deltage i alle tre moduler.

 

Deltagelse i modul I og II koster 200 kr. pr. modul.  Deltagerne medbringer egen forplejning.

Deltagelse i modul III koster 250 kr., i denne pris indgår en let frokost.

Alle moduler starter kl. 9.30 og  forventes afsluttet kl. 16.00.

 

Den 21.01.2006 - modul I i  Jylland: Vejle amts Familielandbrug, Niels Finsensvej 20, 7100  Vejle 

Undervisere: Hans Schougaard og Fl. Strange-Hansen

Tilmelding inkl. betaling sendes senest 10 dage før kurset afholdes til:

Niels Mortensen, Halskovvej 12, Klattrup, 7000  Fredericia

  

Den 12.02.2006 - modul II i Jylland: Vejle amts Familielandbrug, Niels Finsensvej 20, 7100  Vejle 

Underviser: Susanne Baarup og Søren Juellund

Tilmelding inkl. betaling sendes senest 10 dage før kurset afholdes til: 

Niels Mortensen, Halskovvej 12, Klattrup, 7000  Fredericia

 

Den 11.03.2006 - modul I på Sjælland: Solvangsvej 11, 4681  Herfølge

Underviser: Johnny Sørensen og Fl. Strange-Hansen

Tilmelding inkl. betaling sendes senest 10 dage før kurset afholdes til:

Leif Grimbuhler, Ny Hagestedvej 59 A, 4532 Gislinge.

 

Den 25.03.2005 – modul III: Rideklubben Birken, Herredsvejen 3, Skringstrup, 8832  Skals

Underviser: Jørgen Finderup

Tilmelding inkl. betaling sendes senest 10 dage før kurset afholdes til:

Niels Mortensen, Halskovvej 12, Klattrup, 7000  Fredericia

 

Den 25.03.2006 – modul II på Sjælland: Solvangsvej 11, 4681  Herfølge

Underviser: Susanne Baarup og Søren Juellund

Tilmelding inkl. betaling sendes senest 10 dage før kurset afholdes til:

Leif Grimbuhler, Ny Hagestedvej 59 A, 4532 Gislinge.

Den 26.03.2006 – modul III på Sjælland: sted endnu ikke fastsat

Underviser: Søren Juellund

Tilmelding inkl. betaling sendes senest 10 dage før kurset afholdes til:

Leif Grimbuhler, Ny Hagestedvej 59 A, 4532 Gislinge.

 

På dommerudvalgets vegne

Niels Mortensen.

 

P.S.

Husk når du tilmelder dig, skriv tydeligt navn og adresse samt vedlægge gebyr.

Print tilmeldingsblanketten ud og send sammen med betalingen til en af de ovennævnte kontaktpersoner.

 

 

Du kan vedhæfte tilmeldingen til din mail hvis du tilmelder dig pr. e-mail, eller du kan skrive den ud og udfyldeden i hånden, hvis du tilmelder dig pr. brev (Husk kopi af stamtavle hvis du ønsker at deltage i aktiviteter der kræver dette!)

Tilmeldingsblanket

Niels Mortensen, Halskovvej 12, Klattrup, 7000  Fredericia

Leif Grimbühler, Ny Hagestedvej 59 A, 4532  Gislinge