2006

Regionalkåring 2006

Snart skal der meldes til kåring, og fjordhesteejerne skal afgøre, hvilke hopper og/eller vallakker der skal bedømmes i år. Når medlemmerne af Fjordhesten Danmark modtager ”Fjordhesten” nr. 182, og det gør de i midten af maj, så vil denne information  være i bladet, og der vil også være en anmeldelsesblanket i konvolutten.  Kåringspladserne har vi tidligere fortalt om, men vi gentager dem her:

Kåringspladser

Fredag den 7. juli: Bornholm (Dyrskuet i Almindingen)

Lørdag den 8. juli: Sjælland (Thysbjærg Ridecenter, Vemmelev)

Søndag den 9. juli: Sønderjylland/Fyn (Allerupgaard, Fyn)

Mandag den 10. juli:                        Nordjylland (Finstrupgaard, Aalborg)

Det er andet år med de regionale pladser. Når vi siger regionale i stedet for lokale, så betyder det, at der er længere mellem pladserne. Til gengæld har vi så fået pladser med langt bedre faciliteter, nemlig et ridehus, hvor vi kan søge ind, hvis vejret er imod os. I år vil vi også bruge ridehallerne til andet end dårligt vejr, nemlig til at vise hestene løse, sådan som vi har gjort det ved hingstekåring og medaljekåring i mange år. Løsvisningen  resulterer dog ikke i, at der gives en galopkarakter i år.

De allerfleste medlemmer var faktisk glade for ændringen sidste år, bl.a. fordi det altid er godt at se mange heste sammen, når der skal bedømmes. Men naturligvis er der også nogle medlemmer der har givet udtryk for, at nu er det blevet for svært at komme til kåring.  Her har Jes Boesen tidligere påpeget en mulig opgave for de lokale foreninger, nemlig at hjælpe til med at organisere fællestransport. Vi skal også huske, at kåringspladserne ikke nødvendigvis er stationære. Sidste år deltes sønderjyder og fynboer om en plads i Sønderjylland, i år er det fynboerne, der får hjemmebanefordel.

Hopperne

Der kan som sædvanligt meldes hopper til i tre hold: de 3-årige, de 4-årige samt de 5-årige og ældre. Hoppen skal have hestepas (altså følpasset) eller stamtavle. Hopperne bedømmes med otte delkarakterer og en helhedskarakter, og det er den sidste, der afgør kåringsklassen. En ”fuld” afstamning giver kåring i hovedstambogen med et FJ-nummer, mens hopper med en ”kort” afstamning optages i forregistret med avlsgodkendelse og et FJN-nummer.

Hopper, der kåres med mindst 8 i helhed, kan tilmeldes medaljekåringen, der holdes i forbindelse med jubilæet (se særskilt artikel). Tilmelding skal ske straks efter den regionale kåring.

Forregisteret består af tre klasser, F1, F2 og F3. Hoppen med kun kendt morfar bliver efter  avlsgodkendelse en F1-hoppe, dog er det en betingelse, at hun får mindst 6 i typekarakter. Hendes døtre kan avlsgodkendes som F2-hopper. F2-hoppernes døtre kan avlsgodkendes som F3-hopper. Men du skal være opmærksom på, at hvis ikke alle generationer kommer til bedømmelse, så skal der begyndes helt forfra i F1, og det er da bare ærgerligt. Tager man derimod alle generationer til bedømmelse, så kan datteren af en F3-hoppe kåres i hovedafsnittet.  Når det drejer sig om sønner af forregisterhopper, så er deres fremtid helt klar. De kan aldrig blive avlshingste, så ejerne kan lige så godt vælge at kastrere dem.

Vallakkerne

Bedømmelsen sker med fire eksteriørkarakterer, som vi kender det fra plageskuerne. Hertil lægges en sportskarakter, som tæller dobbelt (læs den separate artikel om vallakkåring). En kåret vallak får tildelt et FJV-nummer. 

Afkomsvurdering af hingste

Tre af vore avlshingste  skal stille afkom i år for at bevare deres kåring. Det drejer sig om Abel Stanstorp, Dukat Halsnæs og Halskovs Vulkan.

Samtidig er der en række hingste, der kan stille afkom i år, men de kan også vente: Fjordens Marcus, Florian Skovå, Frederik Vårby og Ingegårds Pax.

Hingste kan afkomsvurderes på to forskellige måder. Den mest anvendte  metode  gennem årene har været at hingsteejeren stiller en samling på en af kåringspladserne, sædvanligvis har man valgt 2- og/eller 3-årigt afkom.

I nyere tid har vi også kunnet foretage afkomsvurderingen administrativt, dvs.  på basis af de helhedskarakterer (for eksteriør) afkommet opnår ved hingstekåring, hoppekåring og/eller vallakkåring.

Begge typer afkomsvurderinger skal foretages senest i hingstens 6. bedækningssæson. Nogle hingste har begge typer afkomsvurdering, fordi den administrative foretages automatisk af bestyrelsen efter gældende regelsæt og uden hingsteejerens medvirken.

Det er gratis at stille afkomssamling – dog skal der betales gebyr til Landscentret, Heste   for registrering af resultatet. Beløbet opkræves kåringen.

Afkomsvurdering af hopper

Mens afkomsvurderingen er et krav for hingstene, så er det ganske frivilligt for hoppeejerne, og desværre er der efterhånden langt i mellem samlingerne. I bestyrelsen håber vi, at rigtig mange hoppeejere vil fejre jubilæet med at stille afkom efter de mange gode avlshopper, der står rundt omkring. Det er en rigtig god ide at gøre det, og også her kan både bruges hopper, hingste og vallakker. Reglerne opridses her:

Guldmedalje for afkom:

Det stambogsførte afkom (mindst 5 stk.) skal være kåret som følger:

- hopper: mindst I kl./kåret med 8 i helhed + medalje       

- hingste: mindst I kl./kåret med 8 i helhed

- vallakker:                      mindst I kl./kåret med 8 i helhed + medalje

For samlingen som helhed gælder, at de enkelte heste hver for sig skal kunne opnå mindst 23 point vurderet efter landsdelsskueniveau.

Sølvmedalje for afkom:

Det stambogsførte afkom (mindst 4 stk.) skal være kåret som følger:

- hopper: mindst I kl./kåret med 8 i helhed    

- hingste: mindst avlsgodkendelse

- vallakker: mindst 8 i helhed

Samlingen bør kunne opnå mindst 23 points vurderet efter landsdelsskueniveau.

Bronzemedalje for afkom:

Det stambogsførte afkom (mindst 3 stk.) skal have opnået mindst 7 i gennemsnit ved kåring.

Det er gratis at stille afkomssamling – dog skal der betales gebyr til Landscentret.  Beløbet opkræves efter kåringen.

 

Dommerne

Dette års regionalkåringsdommere er Christian Hørslev Andersen, Leif Grimbühler og Jørgen Riis Hansen. Førstnævnte deltager dog ikke på Bornholm.

Anmeldelse og gebyrer

Sidste frist for anmeldelse er torsdag den 1. juni. Gebyret for tilmelding er uændret på 480 kr. + gebyr til Landscentret, hvis hoppen ønskes ejerskiftet. Dette kan vore medlemmer få gjort til ca. halv pris, når ejerskiftet sker i forbindelse med at Landscentret registrerer kåringsresultatet, og hvis vi sørger for at betaling er sket til os samtidigt med at kåringsgebyret betales og at den korrekte dokumentation medsendes.  Efteranmeldelse koster 1000 kr.  og er kun mulig indtil kataloget er lavet. 

Kun mærkede hopper og vallakker kan meldes til kåring

Generalforsamlingen 2005 vedtog, at nu skulle det være slut med at kåre/avlsgodkende ikke mærkede dyr. Det betyder for hopper og vallakkers vedkommende, at hvis de ikke er brændemærkede (eller chipmærkede), så skal dette ske inden eller i forbindelse med kåringen. Da Landscentret, Heste ikke arrangerer mærkningspladser, med mindre arrangøren garanterer, at der kommer 30 dyr til mærkning, ligger det ikke lige for at love mærkning på selve kåringspladsen.

 

01.05.2006

Annette Ruhoff