2011

Stambogsføring - Fjordhesten Danmarks Register

 

§1

 

Opdeling af Registret

 

   

Registret er opdelt i hovedafsnit og forregister (bilag til hovedafsnittet).

§2

 

Betingelser for at indføre heste i hovedafsnittet

 

 

A

Hesten skal være registreret af et officielt anerkendt fjordhesteavlsforbund i EU eller i Norge, idet det dog er en betingelse, at alle hingste i afstamningsgitteret (for hoppers vedkommende i de nærmestliggende fire generationer og for hingstes vedkommende i de nærmestliggende fem generationer) på avlingstidspunktet har været godkendt til avl af et officielt anerkendt fjordheste- avlsforbund i EU eller i Norge.

For heste fra andre lande gælder samme krav, men deres afstamningskvalitet skal desuden godkendes, efter ansøgning til avlskomiteen.

 

 

B

Hestens forældre, bedsteforældre og oldeforældre skal være indført i et af de ovennævnte avlsforbunds hovedafsnit eller i et forregister (for hingstes vedkommende skal moderen dog være i hovedafsnittet, og for hoppers vedkommende skal moderen mindst være i F3).

§3

 

Opdeling i hovedafsnittet

   

Heste, der følger Fjordhesten Danmarks avlsplan, fordeler sig på delafsnittene A, B, C og D (stk.2).

Stk.2

A

Elitestambog

   

I Elitestambogen kan optages hingste, såfremt de enten har mindst I.Kl. 1 gr. (23 p) for afkom eller har et eksteriørindeks på mindst 135 ved sikkerhed på mindst 0,80

 

I Elitestambogen kan endvidere optages hingste, hvor mindst 30 procent af det registrerede afkom på 3 år og derover er kåret/avlsgodkendt med et gennemsnit på mindst 7,7 i helhed og ved sikkerhed på mindst 0,80.

I Elitestambogen kan optages hopper, såfremt de enten har guldmedalje eller sølvmedalje for afkom eller har et eksteriørindeks på mindst 120 og mindst 4 stk. kåret/avlsgodkendt afkom med gns. helhedskarakter af alt fremstillet afkom på mindst 7,7. For hopper med eksteriørindeks under 120 kræves en gns.helhedskarakter på mindst 8,0. der gælder at:

- Sønner, der er afvist før 2003, ikketæller med.

-Sønner godkendt i et andet EU-land eller i Norge tæller med mht. antal, såfremt de ikke er kasseret i Danmark

 

- Hopper med medalje med helhedskarakter 8 tildeles karakteren 8½

 

Et individ, hos hvem der er konstateret anlæg for ataksi eller andre arvelige defekter, eller et individ, hvor der hos forældrene er konstateret anlæg for ataksi eller andre arvelige defekter, kan ikke optages i Elitestambogen.

 

B

Sportsstambog

 

Sportsmedaljen tildeles fjordheste, der har udmærket sig på følgende måde:

-opnået guldmedalje ved DM for fjordheste

-opnået medalje ved Nordiske mesterskaber (eller højere, f.eks. EM) for fjordheste

-opnået medalje ved samlet placering DM i kørsel (arrangeret af DKF)

-opnået medalje ved DM (eller højere) i pløjning (arrangeret af DKF)

-opnået medalje ved DM i distanceridning (arrangeret af DRF)

-opnået placering ved landsstævner for ponyer og heste i ridning (alle discipliner)

-have opnået status som A eller B hest/pony i DRF-regie (efter tidligere gældende regelsæt)

 

Optagelse uden medalje sker efter følgende sportspræstationer:

- dressur: 2 x 60% på LA-niveau eller derover ved distrikts- eller fjordhestestævner

- spring: 2 x nulrunde i 90 cm-klasser eller derover ved distrikts- eller

fjordhestestævner

-terræn: 2 x terræn middel med minimum 8,5 point

-military: 2 x gennemført debutant (hest) eller let (pony)

-distanceridning: 2 x gennemført LB (36-55 km)

-kørsel: max. 64 strafpoint (60% af total) i dressurprogram fra program VI og opefter, gennemført Maraton samt max. 6 strafpoint i forhindringskørsel middel (+20 cmmindst 15 porte) ved samme stævne (fjordhestestævner eller åbne DKF-stævner) – resultatet skal være opnået mindst to gange.

-pløjning: 2 x placering ved åbne stævner

-Grand Prix: vinder af klassen for 1-spand

 

De kvalificerende sportspræstationer (for optagelse i sportsstambogen uden medalje) skal være opnået ved to forskellige stævner.

 

 

C

Stambog

   

I stambogen optages hopper og vallakker der er kåret, og hingste der er kåret eller avlsgodkendt af Fjordhesten Danmark. Bestyrelsen kan dispensere fra kravet om at hoppen er kåret, hvis særlige forhold gør sig gældende.

 

D

Føl og ikke kårede dyr

   

I dette delafsnit optages afkom efter dyr, der er optaget i Elitestambogen, Stambogen eller Forregistrets afsnit F3. Fra F3 optages dog kun hoppeafkom.

 

E

Register

   

Afkom efter hingste i delafsnit D, der på avlingstidspunktet ikke var godkendt til avl af et officielt anerkendt fjordheste- avlsforbund i EU eller i Norge.

Stk.3

 

Heste optaget i Elitestambogen får tilføjet et E foran FJH, FJ, FJH-S og FJ-S

Heste optaget i Sportsstambogen får tilføjet et S efter EFJH, FJH, EFJ, FJ, og FJV

§4a

 

Forregister

   

Forregistret omfatter hopper, der ikke opfylder kriterierne for optagelse i Fjordhesten Danmarks hovedafsnit jvf. § 2. For at kunne optages i et af forregistrets afsnit skal hoppen være godkendt ved Fjordhesten Danmarks regionalkåring.

Stk.2

 

Forregistret opdeles i tre afsnit: F3, F2 og F1.

 

a

I F1 optages hopper, der er godkendt, og hvor faderen (på avlingstidspunktet) var kåret/avlsgodkendt i Hovedafsnittets delafsnit A eller C eller avlsgodkendt af et officielt anerkendt fjordheste avlsforbund i et andet EU-land eller i Norge.

Er faderen fra et andet land, skal hans afstamningskvalitet godkendes afavlskomiteen.

 

b

I F2 optages hopper, der er godkendt, hvor moderen er optaget i F1, og hvor faderen (på avlingstidspunktet) var kåret/avlsgodkendt i Hovedafsnittets delafsnit A eller C eller avlsgodkendt af et officielt anerkendt fjordhesteavlsforbund i et andet EU-land eller i Norge.

Er faderen fra et andet land, skal hans afstamningskvalitet godkendes af avlskomiteen.

 

c

I F3 optages hopper, der er godkendt, hvor moderen er optaget i F2, og hvor faderen (på avlingstidspunktet) var kåret/avlsgodkendt i Hovedafsnittets delafsnit A eller C eller avlsgodkendt af et officielt anerkendt fjordhesteavlsforbund i et andet EU-land eller i Norge.

Er faderen fra et andet land, skal hans afstamningskvalitet godkendes af avlskomiteen.

§4 b

 

Vallakregistret

   

Vallakregistret omfatter vallakker, der ikke opfylder kriterierne for optagelse i Fjordhesten Danmarks hovedafsnit jvf. § 2. For at kunne optages i vallakregistret skal vallakken være bedømt ved Fjordhesten Danmarks regionalkåring.

 

§5

 

Identifikation

   

Føl skal enten brændemærkes og/eller chipmærkes for at kunne få hestepas.

Heste der fremstilles til kåring/avlsgodkendelse skal være mærkede.

Andre ikke-mærkede ældre heste kan kun mærkes, når dyrets identitet er fastslået ved en afstamningskontrol (DNA).