2012

Vallakkåring

§1

 

Selektion

   

Selektion af vallakker består af, eksteriørbedømmelse og brugsegenskaber.

 

§2

 

Afstamningskrav

Stk.1

 

Der henvises til ’Stambogsføring’ §2B.

 

Stk.2

 

Vallakker kan afkræves blodprøvetest, DNA-analyse eller tilsvarende for kontrol af afstamningens korrekthed.

 

§3

 

Holdopdeling

   

Ved regionalkåringen inddeles vallakkerne i to hold:

4-årige vallakker

5-årige og ældre vallakker

 

Ved medaljekåringen er der et hold:

4-årige og ældre vallakker.

 

§4

 

Eksteriørbedømmelse

Stk.1

 

Vallakker kan på regionale kåringspladser kåres med 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 i helhedskarakter.

Det er en forudsætning at vallakken har gennemført- eller gennemfører i forbindelse med bedømmelsen - en af bestyrelsen godkendt ride- eller køreprøve, der resulterer i en sportskarakter på mindst 7 ( se formler )

Har vallakken gennemført flere ride- eller køreprøver, tæller den bedst gennemførte ved tildelingen af sportskarakter.  

Stk.2

 

Vallakker, der ikke opfylder de i ”Stambogsføring” §2B nævnte krav til afstamning, optages i Vallakregistret. Såfremt moderen er godkendt i forregistret kræves mindst 6 i typekarakter, ellers kræves mindst 7 i typekarakter.

 

Stk.3

 

Ved helhedsindtryk 4 eller derunder afvises vallakken.

 

Stk.4

 

4-årige og ældre vallakker, som på de regionale kåringspladser det samme år eller tidligere er kåret med mindst 8 i helhedskarakter, kan fremstilles ved landskåringen med henblik på at opnå medalje.

Vallakker kan ikke få medalje, hvis de har en typekarakter under 7 og skal have mindst 8 i type for at opnå 9 eller 10 i eksteriørhelhedskarakter

 

 Senest ændret marts 2014