2013

Hoppekåringsregler

§1

 

Selektion

   

Selektion af hopper består af afstamningsvurdering, eksteriørbedømmelse, brugsprøve og afkomsvurdering.

§2

 

Afstamningskrav

Stk.1

 

Hoppen skal opfylde kravene omtalt i ´Stambogsføring´ §2. Findes der på modersiden ikke stambogsførte hopper før 1994 kræves det desuden at mindst 3 generationer hopper i række, på modersiden, er kårede/avlsgodkendte/præmierede af et officielt anerkendt fjordhesteavlsforbund i EU eller Norge. For hopper fra andre lande gælder samme krav, men kåringer/avlsgodkendelser/præmieringer skal godkendes efter ansøgning til avlskomitéen.

Stk.2

 

Afstamningskrav til godkendelse og optagelse i Forregisteret: Der henvises til ’Stambogsføring’ §4, stk. 2a, b og c.

Stk.3

 

Hopper kan afkræves blodprøvetest, DNA-analyse eller tilsvarende for kontrol af afstamningens korrekthed.

§3

 

Holdopdeling

   

Ved den lokale/regionale kåring inddeles hopperne i tre hold:

3-årige hopper

4-årige hopper

5-årige og ældre hopper

 

Ved medaljekåringen er der et hold:

4-årige og ældre hopper.

§4

 

Eksteriørbedømmelse

Stk.1

 

Hopper, der opfylder kravene til optagelse i Hovedafsnittets delafsnit C (stambog) kan på lokale/regionale kåringspladser kåres med 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 i helhedsindtryk.

Hopper skal have mindst 8 i type for at opnå 9 eller 10 i helhedskarakter

Stk.2

 

Hopper, der opfylder kravene til optagelse i Forregistret, afsnit F1, F2 eller F3, kan på lokale/regionale kåringspladser godkendes med 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 i helhedsindtryk.

Der kræves dog mindst 7 i typekarakter for optagelse i F1 og 6 for typekarakter for optagelse i F2 og F3.

Stk.3

 

Ved helhedsindtryk 4 eller derunder afvises hoppen.

Stk.4

 

Aftegn: der henvises til ’Kåring – Generelt’ §6.

 

§5

 

Medaljekåring

4-årige og ældre hopper, som ved lokalkåringen det samme år eller tidligere har opnået mindst 8 i helhedsindtryk, kan fremstilles ved landskåringen med henblik på at opnå medalje. Se dog regler vedr. aftegn: Kåring generelt §6.

 

Ved medaljekåringen tildeles kun hopper der opnår medalje nye delkarakterer.

 

Hopper kan ikke få medalje, hvis de har en typekarakter under 7 og skal have mindst 8 i type for at opnå 9 eller 10 i helhedskarakter.

 

§6

 

Afkomsvurdering

Stk.1

 

Efter hopper optaget i Hovedafsnittets delafsnit C og A kan der fremstilles afkomssamling.

Afkomssamlingerne bedømmes i forbindelse med lokalkåringen eller landskåringen og bedømmelsen foretages så vidt muligt af hoppekåringsdommerne.

Stk.2

 

I samlinger med mindst 4 stk. afkom kan der indgå et stykke afkom, der er afgået eller eksporteret. Det er dog en forudsætning, at der foreligger en erklæring herom fra afkommets sidste ejer. Såfremt der er tale om et dyr, der eksporteres før bedømmelse ved dansk kåring, vurderer avlskomiteen, om dyret kan indgå i samlingen.

Stk.3

 

Ved bedømmelsen lægges der vægt på de enkelte hestes kvalitet og samlingens ensartethed og dermed hoppens konstaterede avlsværdi.

Stk.4

 

Der anvendes følgende bedømmelsesskala:

Guldmedalje for afkom

Af det stambogsførte afkom skal mindst fem stykker være kåret med medalje eller for hingstes vedkommende være kåret med mindst 8 i helhed. Samlingen skal være meget ensartet og der skal være mindst to forskellige fædre til det fremstilledeafkom.

Sølvmedalje for afkom

De udstillede heste i samlingen (mindst fire stk.) skal for hoppers og vallakkers vedkommende mindst have opnået 8 i eksteriørhelhedskarakter ved kåring. Hingste skal mindst have avlsgodkendelse. Samlingen skal være ensartet og der skal være mindst to forskellige fædre til det fremstillede afkom.

Bronzemedalje for afkom

Det stambogsførte afkom (mindst 3 stk.) skal have opnået mindst 7,5 i gennemsnitlig eksteriørhelhedskarakter ved kåring. Hingste skal mindst have avlsgodkendelse

 

Stk.5

 

Anmeldelse, katalog og bedømmelse

   

Anmeldelse af afkomssamlinger efter hopper sker på tilsvarende måde og til samme tid som regionalkåringen/landskåringen.

Kataloget for hoppekåringen omfatter en fuldstændig afkomsfortegnelse for de hopper, som møder med afkomssamling.

Der udarbejdes en samlet bedømmelse og beskrivelse af afkomssamlingen i forbindelse med bedømmelsen.

 Senest ændret marts 2013