Foreningen

Generelle regler

§1. Ændringsforslag til regler og reglementer skal offentliggøres  på fjordhest.dk. senest 10. Januar.  Undtaget er udefra kommende regler. Såfremt der ikke fremsendes ændringsforslag til bestyrelsen senest 1 februar betragtes de som godkendt. Bestyrelsen kan dispensere i særlige tilfælde. Dispensationen skal til en hver tid offentliggøres med begrundelser.

§ 2. Foreningens regnskab skal føres på en sådan måde at det viser foreningens indtægter og udgifter på foreningens forskellige aktivitetsområder, eksempelvis forretningsudvalg/bestyrelse, medlemsblad, avl og sport, men samtidig således at der kan udtrækkes delregnskab for det enkelte avle- eller sportsarrangement. Det specificerede regnskab skal lægges på hjemmesiden og det er også dette regnskab der skal til afstemning på generalforsamlingen.