Foreningen

Indmeldelse med Familiemedlemsskab

   
   
Voksen1

Fornavn

Efternavn:

 
Voksen2

Fornavn:

Efternavn:

 
   

Fødselsdato

Børn under 18 år
 
 
 
   
Adresse
Postnr.
By
Telefon
E-mail
Kontingent Kr. 750,00
Tidligere medlemskab

Har I tidligere været medlem af Fjordhesten Danmark?

Hvis JA, under hvilket navn
Hvis JA, under hvilket medlemsnummer huskes ej
  Beløbet er samtidig
Sendt i check, stilet til Fjordhesten Danmark
Overført til regnr. 5960 kontonr. 8023244

Betalingen skal ske samtidig med indsendelse af denne registrering. Vi udsender ikke girokort i forbindelse med indmeldelse.

Efter modtagelsen af beløbet mailes en skriftlig bekræftelse på medlemskabet og evt. medlemsblade fremsendes.

Fjordhesten Danmark

Tissøvej 23
4490 Jerslev