Foreningen

Jeg indmelder mig herved i Fjordhesten Danmark

Fornavn

Efternavn
Adresse
Adresse
Postnr.
By
Telefon
E-mail
Kontingent Kr. 650,00
Tidligere medlemskab

Har du tidligere været medlem af Fjordhesten Danmark?

Hvis JA, under hvilket navn
Hvis JA, under hvilket medlemsnummer huskes ej
  Beløbet er samtidig
Sendt i check, stilet til Fjordhesten Danmark
Overført til regnr. 5960 kontonr. 8023244

Betalingen skal ske samtidig med indsendelse af denne registrering. Vi udsender ikke girokort i forbindelse med indmeldelse.

Efter modtagelsen af beløbet mailes en skriftlig bekræftelse på medlemskabet og evt. medlemsblade fremsendes.

Fjordhesten Danmark

Tissøvej 23
4490 Jerslev