Foreningen

Propositionerne er nu godkendt af Dansk Rideforbund, og de ligger under Sport 2013 sammen med anmeldelsesblanketter.
Sidste frist for anmeldelse er den 25. juni - og der kan IKKE efteranmeldes til mesterskaberne.