Kort nyt

Lørdag d 18/3 afholdt fjordhesten Danmark den årlige generalforsamling på Hotel Hedegården i Vejle.                                                                                         

Atten forslag var fremstillet og efter fremlæggelse og afstemning, blev femten forslag vedtaget, to nedstemt og et trukket tilbage.

Nyvalgt til bestyrelsen: Louise Friis, Vibeke Lønskov, Morten Thygesen Larsen og Flemming Strange-Hansen

Genvalgt til bestyrelsen: Dinna Mouritzen og  Leif Grimbühler

Suppleanter: Rikke Brandhøj og Sidsel Aakær Bertelsen