Kort nyt

Forslag 14: 
Ændring til Sportsreglement punkt 2. Stillet af Leif Petersen. 

Forslag nedstemt.

Forslag 15: 
Optagelse i Sportsstambogen - stillet af SU.

Forslaget skulle have været opdelt i to adskilte sektioner med og uden medalje. Forslaget blev derfor trukket.

Forslag 16: 
 Ændring i Sportsreglement - Placeringstabel til fjordheste stævner:

Forslaget blev vedtaget.

Forslag 17: Ændring af terrænreglement. Forslag stillet af SU med modforslag af Bestyrelse. 

Forslaget nedstemt. Hermed er SU's forslag dateret 15. januar gældende.