Kort nyt

På bestyrelsesmødet 24-25 marts konstituerede bestyrelsen sig. I kan finde "resultatet" under Foreningen - 2017 - Foreningsledelsen.

Man besluttede bl.a at der igen "skrives" i Hest og Rytter. Det drejer sig foreløbig om ½ side i 6 numre fra og med maj. Der bliver selvfølgelig sendt en opdateret medlemsliste til H&R, så nye medlemmer får bladet og tidligere ikke får det mere. Redaktør bliver Birgit Mortensen.