Kort nyt

Kort nyt

I Fjordhesten 186 fra marts 2007 findes en artikel om indekstal. Den blev den gang skrevet bl.a som et argument mod den daværende bestyrelses ønske om at ophøre med indekstal. Da jeg tror den kan hjælpe på forståelsen af hvordan tallene beregnes, er den, i omskrevet form, nu at finde i "online"