Kort nyt

Kort nyt

På bestyrelsesmødet 24-25 marts konstituerede bestyrelsen sig. I kan finde "resultatet" under Foreningen - 2017 - Foreningsledelsen.

Man besluttede bl.a at der igen "skrives" i Hest og Rytter. Det drejer sig foreløbig om ½ side i 6 numre fra og med maj. Der bliver selvfølgelig sendt en opdateret medlemsliste til H&R, så nye medlemmer får bladet og tidligere ikke får det mere. Redaktør bliver Birgit Mortensen.

 

 

Forslag 14: 
Ændring til Sportsreglement punkt 2. Stillet af Leif Petersen. 

Forslag nedstemt.

Forslag 15: 
Optagelse i Sportsstambogen - stillet af SU.

Forslaget skulle have været opdelt i to adskilte sektioner med og uden medalje. Forslaget blev derfor trukket.

Forslag 16: 
 Ændring i Sportsreglement - Placeringstabel til fjordheste stævner:

Forslaget blev vedtaget.

Forslag 17: Ændring af terrænreglement. Forslag stillet af SU med modforslag af Bestyrelse. 

Forslaget nedstemt. Hermed er SU's forslag dateret 15. januar gældende.

170323 lotus fj 10815 vilhelmsborg

Seks fjordheste – to avlshingste, to vallakker og to hopper - blev optaget i Sportsstambogen med medalje, den ene (Fronar) var allerede optaget uden medalje, nu kom kronen på værket. To tog det første skridt i form af optagelse i Sportsstambogen uden medalje.
Sportsstambogen er en del af regelsættet om Stambogsføring, nærmere bestemt §3 stk. 2 B.
På billedet ser vi den eneste, der kvalificerede sig ved kørsel alene, nemlig hoppen Lotus. Ekvipagen er fotograferet på Vilhelmsborg.
Stort til lykke til alle ryttere, kuske, ejere og opdrættere.
 

Kårings- nr.

Hestens navn, opdrætter, ejer og kusk/rytter

Optagelse og grundlag

MED medalje

FJH-S 764

Ingolf Kjærgård Opdr.: Dinna Mouritzen. Ejer: Jørgen Grimbühler. Rytter: Jesper Grimbühler

DM guld i senior dressur i 2015 og 2016.

FJH-S 766

Gershøj’s Eid Opdr.: Thomas Lorentz-Petersen og Margit Skovdal Madsen Ejer: Dorthe og Niels Chr. Simonsen. Rytter/kusk: Niels Chr.

EM sølv i allround i 2016.

FJV-S 13003

Højgaards Fronar Opdr.: Jane og Leif Grimbühler Ejer: Tina Veilis. Rytter: Ida Marie Veilis

EM bronze i junior dressur i 2016.

FJV-S 15003

Django Møldrup Opdr.: Karina Thygesen Ejer: Tage Mortensen. Rytter: Camilla Louise Mortensen

DM guld i senior spring i 2013 og 2014.

FJ-S 10076

Justmindes Selma Opdr.: Lars Hastrup og Signe Bahnson Ejer: Dorthe og Niels Chr. Simonsen. Rytter: Niels Chr.

DM guld i senior spring i 2016.

FJ-S 10815

Lotus Opdr.: Klaus Bang. Ejer: Margit Mortensen. Kusk: Line Mortensen

EM sølv i 1-spands kørsel i 2016.

UDEN medalje

FJV-S 14001

Svalegårdens Balder Opdr. og ejer: Stutteri Svalegården Rytter: Karoline Skov Tagmose.

To kvalificerende dressurresultater i 2016.

FJV-S 15002

Mikado Opdr.: Kirstine Spanggaard Jakobsen Ejer: Dorthe R. Simonsen. Rytter: Justina Christensen.

Et kvalificerende dressur-resultat i 2015 og det andet i 2016.Lørdag d 18/3 afholdt fjordhesten Danmark den årlige generalforsamling på Hotel Hedegården i Vejle.                                                                                         

Atten forslag var fremstillet og efter fremlæggelse og afstemning, blev femten forslag vedtaget, to nedstemt og et trukket tilbage.

Nyvalgt til bestyrelsen: Louise Friis, Vibeke Lønskov, Morten Thygesen Larsen og Flemming Strange-Hansen

Genvalgt til bestyrelsen: Dinna Mouritzen og  Leif Grimbühler

Suppleanter: Rikke Brandhøj og Sidsel Aakær Bertelsen 

170320 sandra fjordblik fj 9029  

Administrativ afkomsvurdering af hopper mhp. tildeling af bronzemedalje blev muligt efter generalforsamlingen i marts 2016. I forbindelse med jubilæet blev de første 11 medaljer uddelt. Det fortalte vi om her i Kort nyt den 30. oktober.
På generalforsamlingen den 18. marts 2017 havde Avlsudvalget fornøjelsen af at uddele yderligere syv medaljer. De gik til ejerne af disse hopper. Men der er stort til lykke også til opdrætterne.  

 

Kårings- nr.

Hoppens navn

Afkom i alt

Kårings bedømt

FJ 9029

Sandra Fjordblik
Ejer: Malene Søgaard
Opdr.: Max Kaptain

8

3

EFJ 9052

Halskovs Nikka
Opdr. og ejer: Niels Mortensen

9

7

EFJ 9711

Vigdis Halsnæs
Ejer: Børge Jensen
Opdrætter: Vibeke og Søren Juellund

14

4

EFJ 9876

Belona Halsnæs
Ejer: Lisbeth Pedersen og Knud Nielsen
Opdrætter: Vibeke og Søren Juellund

10

7

EFJ 10103

Primola Fjordlyst
Ejer: Irene og Bjarne Hansen

Opdrætter: Jens Kristensen

12

5

EFJ 10170

Beate Stanstorp
Opdr. og ejer: Flemming Strange-Hansen

11

4

FJ 10518

Manilla
Opdr. og ejer: Knud Bjerre

7

3

Den første hoppe her på listen Sandra Fjordblik (Knast Halsnæs/Rei Halsnæs) er født i 1991. I 2002, hvor hun var drægtig, blev hun solgt til England (hvor billedet herover er taget), hvor danskfødte Malene Søgård har slået sig ned og arbejder med terapi. Her har hun brugt både Sandra og de andre fjordheste, hun har købt i Danmark. Sandra har primært været kørehest og var utrolig populær, da hun blev brugt til handicapkørsel. Hun var en ’schoolmaster’ hest, dvs. hun har lært mange andre kunsten at køre. Malene har selv kørt meget med hende. Det eneste føl hun fik i England var Freja, som hun var drægtig med, da hun ankom. Sandra lever ikke længere.
Hendes bronzemedalje for afkom er baseret på de otte føl, hun fik i Danmark, et af dem var avlshingsten Tornhøjs Canut FJH 730, der blev solgt til Tyskland i 2011.  
 

Så lægger indkaldelsen og det revideret regnskab til generalforsamlingen 2017, under foreningsinfo.

 

Er du vores nye bestyrelsesmedlem?Fjordhesten Danmark afholder ordinær generalforsamling lørdag den 18. marts 2017, og her skal vælges nye bestyrelsesmedlem med interesse for foreningsarbejde og for sport, som kan være med til at lægge kursen for foreningen og sikre, at vi fortsat har en forening, hvor det er sjovt at tage Fjordhesten alvorligt, og som kan være med til at sikre Fjordhestens fremtid.Som bestyrelsesmedlem kan du bl.a.:
• Være med til at sætte kursen for Fjordhesten Danmark og sætte dit eget fingeraftryk på tingene
• Være med til at skabe gode rammer for de arrangementer vi har i løbet af året
• Være med til at sikre, at foreningen består og fornyr sig
• Få erfaring med ledelse og organisering i en forening med et rart socialt miljø
• Skabe dig et hestefagligt netværk, som kan bringe dig megen glædeTil gengæld forventer vi at du:
• Er interesseret i at arbejde med foreningsarbejde eller fjordhestesporten – med respekt for den avlsmæssige baggrund
• Er medlem af Fjordhesten Danmark
• Vil arbejde for fjordhestenes bedste, nu og fremover
• Kan afsætte tid til bestyrelsesarbejdet, som i nogle perioder fylder meget, i andre perioder fylder mindre
• Har lyst til at møde en masse nye mennesker og til at deltage i driften af foreningen.Du skal være opmærksom på, at du forventes at møde op på generalforsamlingen, hvis du ønsker at stille op. Her vil du få mulighed for at præsentere dig selv, fortælle om eventuel tidligere foreningserfaring og din motivation for at stille op, samt hvis du allerede nu har ideer til bestyrelsesarbejdet.Har du spørgsmål, så er du meget velkommen til at henvende dig til en af personerne i foreningsledelsen. Du finder kontaktoplysningerne på hjemmesiden, under ”foreningen”, og vi svarer gerne på spørgsmål.

 

 

Svar vedr. DM

Vi har fra bestyrelsens side brug for at komme med et svar vedr. DM. Vi vil gerne begrunde vores handling og i sidste ende vores beslutning omkring afholdelsen af dette års DM. Der har været meget skriveri og debat på Facebook om dette arrangement.

Eftersom at Fjordhesten Øst og Fynske Fjordheste ikke havde mulighed for at afvikle DM, arbejder sportsudvalget videre i at få et samarbejde op at stå med Rideklubben Højris. De melder desværre fra, da de ikke mener de kan finde kapacitet og staldforhold på det pågældende tidspunkt. Imellem tiden, helt præcist den 8. januar, kommer der henvendelse fra Birken om at de stiller sig til rådighed for afholdelse af dette års DM. Den 10. januar for vi vidende om, at der er en Sjællandsk arbejdsgruppe der tilbyder deres arbejdskræft ved afholdelse af DM på Vilhelmsborg, samtidig med hingstekåringen 2017.  Det er selvfølgelig glædeligt at en sådan arbejdsgruppe melder sig på banen og vi bliver enige med den sjællandske gruppe om, at de skal komme med et oplæg til arrangementet. På grund af en fødsel, kommer dette oplæg desværre ikke frem, få dage efter springer Højris rideklub fra, og derfor takker sportsudvalget selvfølgelig et stort ja tak til Birkens tilbud.

Det har på ingen måde været vores hensigt at træde nogen over tæerne, og er der sket nogle misforståelser er vi selvfølgelig de første til at beklage dette. Vi er bestemt glade for at folk tilbyder deres hjælp og arbejdskræft og der er bestemt glædeligt at en hel gruppe melder sig til, at ville stå fuldt ud for så stort et arrangement, som DM er.

En enig bestyrelse i Fjordhesten Danmark ser frem til at afholde DM på Birken 2017.