Sport
Fjordhesten Danmark - DM reglement
 
Gældende fra 01.01.12
 
 
 
1. Formål
Formålet med at afvikle DM er at fremme sporten med fjordheste på et niveau som skaber respekt om fjordhestens evner inden for de forskellige discipliner, samt at vise der kan arbejdes seriøst med fjordhesten frem mod langsigtede mål som f.eks. et Danmarks­mesterskab. DM ligger også til grund for andre store mesterskaber som Nordiske Mester­skaber og Europamesterskaber. Endvidere er der en meget stor PR værdi i DM, alle ved hvad et DM er (det er ganske enkelt konkurrencer for de bedste i Danmark inden for en bestemt sportsgren). DM kan afvikles som en del af et andet stævne.
 
 
2. Danmarksmesterskab (DM)
Der kan afvikles DM i følgende fire discipliner:
 
Dressur
Junior og Senior
Spring
Junior og Senior
Kørsel (dressur, maraton og forhindring)
1-spand og 2-spand
Allround (dressur, spring, kørsel (dressur og forhindring))
Går på hesten
 
Stævnet, der afholdes i henhold til FSR, afvikles over minimum to dage (helst tre dage).
 
 

3. Hvem kan deltage

DM kan kun vindes af danske statsborgere. For at deltage i konkurrencen skal ryttere og kuske være medlem af Fjordhesten Danmark.
En rytter under 18 år kan ikke både starte i junior- og senior-DM.
En rytter/kusk kan kun deltage med én hest i allround-mesterskabet.
En rytter/kusk kan kun starte én gang i hver disciplins finale.
 
 

4. Hestene

For at kunne deltage i DM skal hesten være min. 5 år og være en fjordhest af ren race med hestepas udstedt af Videncentret for Heste eller anden tilsvarende udenlandsk organisation. Hestens afstamning skal opfylde kravene til udstedelse af bordeaux følpas (se FSR, pkt. 3). Såfremt hestens afstamning kun opfylder kravene til udstedelse af blåt følpas, skal hesten være kåringsbedømt og tildelt FJN-nummer (hopper) eller et FJVN-nummer (vallakker).
En hest kan kun starte én gang i hver disciplin, dvs. ikke både junior og senior.
 
 

5. Propositioner

Foromtale af stævnet sker på Fjordhesten Danmarks hjemmeside, www.fjordhest.dk, hvor også propositioner offentliggøres.
 
 
 
 
Et DM består af følgende klasser:
 
Klasse 1
Dressur senior
Klasse 1A:
Klasse 1B:
LA4A, 75 % går videre til klasse 1B
LA5A
Klasse 2
Dressur junior
Klasse 2A:
Klasse 2B:
LB3B, 75 % går videre til klasse 2B
LA1B
Klasse 3
Spring senior
Klasse 3A:
 
Klasse 3B:
80 cm med dobbeltkomb., met. B3
75 % går videre til klasse 3B
85 cm med dobbeltkomb., met B1.2
Klasse 4
Spring junior
Klasse 4A:
 
Klasse 4B: 
80 cm med dobbeltkomb., met. B3
75 % går videre til klasse 4B
80 cm med dobbeltkomb., met. B1.2
Klasse 5
(ulige år)
Kørsel 1-spand
Klasse 5A:
Klasse 5B:
Klasse 5C: 
Dressurkørsel 7A
Maraton
Forhindringskørsel middel + 20 cm
Klasse 6
(ulige år)
Kørsel 2-spand
Klasse 6A:
Klasse 6B:
Klasse 6C:
Dressurkørsel 7A
Maraton
Forhindringskørsel middel + 20 cm
Klasse 7
(lige år)
Allround 1-spand
Klasse 7A:
Klasse 7B:
Klasse 7C:
Klasse 7D:
LB3B dressur
Spring 75 cm uden kombinationer, met. B3
Dressurkørsel III
Forhindringskørsel let + 30 cm
 
I spring og dressur går 75 % videre fra 1. til 2. runde, dog altid mindst syv ekvipager. Ved forfald suppleres op. I kørsel og allround deltager alle i samtlige runder. Der kan ikke efter­anmeldes til DM.
 
 

6. Anmeldelse og stævnekatalog

Blanket udarbejdet af Fjordhesten Danmark skal anvendes, se i øvrigt FSR pkt. 11 og 12.
Anmeldelsestidspunkt og gebyr for deltagelse skal fremgå af stævnepropositionerne.
 
 

7. Udklasning og kvalifikation

Man kan ikke udklasses af DM. Alle klasser er åbne for kvalificerede ekvipager.
Kvalifikationskravet i dressur for juniorer er 55 % i LA1B, for seniorer 55 % i LA5A.
Kvalifikationskravet i springning er max 8 fejl i hovedrunde på finaleklasseniveau.
Kvalifikationsperioden er indeværende stævneår samt de 2 foregående kalenderår.
Kvalificering kan ske ved Fjordhestestævner samt  DRF-stævner, hvor der bruges godkendte dommere og banebyggere.
Det er rytterens ansvar at sikre sig dokumentation på kvalifikationen og vedlægge denne, når der anmeldes til DM.
Dokumentation for dressurresultat er kopi af kritik med læselig dommersignatur samt angivelse af stævnedato og klub.
Dokumentation for springresultat er resultatliste med påtegning af dommers og banebyggers navne – udskrevet i stævnesekretariatet. Også her skal stævnedato og klub fremgå.
 
 
8. Præmiering
I delrunderne (alle klasser undtagen klasse 3B og 4B) præmieres der med Fjordhesten Danmarks sportsrosetter. Der er ærespræmier til vinderne efter nærmere aftale med evt. medarrangør. Ved delt placering foretages der lodtrækning, således at taberen/taberne får de evt. andre præmier i klassen.
 
I DM præmieres således:
Nr. 1
Stor guldroset, staldplakette (påtrykt DM), pokal og dækken
Nr. 2
Stor sølvroset, staldplakette (påtrykt DM)
Nr. 3
Stor bronzeroset, staldplakette (påtrykt DM)
Øvrige plac.
Stor roset i gul/sort/hvid, staldplakette (påtrykt DM)
 
Ved to-dages stævner bør planlægges sådan, at DM præmieoverrækkelsen finder sted om eftermiddagen på sidste stævnedag.
 
 
9. Stævneprogram
Stævneprogrammet sendes til deltagerne mindst en uge før stævnet afvikles. Programmet skal indeholde oplysninger om, hvem der deltager og hvornår klasserne starter mv. Se i øvrigt FSR pkt. 12 og 13.
 
 

10. Dressur

Der rides efter DRF´s dressurprogrammer af 1. januar 2009. Programmet bedømmes af to dommere på minimum C-dommerniveau (under DRF). Hvor intet andet er anført rides der efter FSR (Fjordhesten Danmarks Sports Reglement).
Resultatet fra de to dommere lægges sammen, og den samlede procentsats skal beregnes på baggrund heraf. Dette gøres separat for de to runder.
Det endelige resultat findes ved at sammenlægge resultaterne (i %) fra de to runder. Ved ligeplacering er resultatet fra 2. runde afgørende.
 
 

11. Springning

Ridebanespringningen består af forhindringer og kombinationer, der svarer til pony kat. 1. (Sikkerhedsbomholdere på bagbommen på oxere og trippelbarre). Baneskitse mv. opslås i stævneområdet. Banen bygges af en C-banebygger og konkurrencen bedømmes af C-springdommer eller springdommer-aspirant, godkendt til L-klasser ved C-stævner under DRF. Hvor intet andet er anført rides der efter FSR.
Kvalifikationsklassen rides efter Metode B3. Finaleklassen rides efter Metode B1.2. (2 hovedrunder + 1 omspringning). 2. hovedrunde kan være samme eller en anden bane. Startordenen i 2. hovedrunde og evt. omspringning fastsættes således, at den ekvipage med flest fejl/længst tid i 1. hovedrunde starter først, dernæst den ekvipage med næstflest fejl/næstlængst tid o.s.v.
Vinderen af finaleklassen er vinder af DM. Medaljevindere findes ved omspringning blandt ryttere med samme antal fejl til medaljepladserne. Øvrige placerede, der ikke deltager i omspringning, placeres efter tiden i 2. hovedrunde.
 
 

12. Dressurkørsel

Der køres på en bane 40x100 m (eller tæt på denne bane, dette oplyses i pro­po­si­ti­on­er­ne). Konkurrencen bedømmes af 2 dommere under DKF.
Hvor intet andet er anført køres efter FSR.
 
 
 
13. Maratonkørsel
Maraton tæller for to starter.
Der køres tre etaper. Hastighederne er 14/6/13 km/t, og det tilstræbes at etaperne har følgende længder; A: 5-8 km, D: 1 km og E: 6-9 km.
Der skal på E-etapen køres i alt 6 forhindringer (faste eller væltbare) - minimum 3 forskellige, der i så fald køres to gange.
 
 

14. Forhindringskørsel

Banen skal være min. 70x120 m, hvis dette ikke kan lade sig gøre reduceres antallet af for­hindringer tilsvarende. Forhindringerne opbygges med porte og kombinationer mv., dog max. 20 forhindringer. Konkurrencen afvikles som en fejlkonkurrence (straf på forhindring­erne og for overskridelse af tid) uden omkørsel. Banen opslås i stævneområdet. Konkur­rencen bedømmes af en dommer under DKF.
Hvor intet andet er anført køres efter FSR.
 
 
15. Resultatudregning kørsel
Resultatet i kørsel omregnes til strafpoint. Strafpointene fra dressur (max. pointsum minus ekvipagens opnåede point = strafpoint), maraton og forhindringskørsel lægges sammen. Kusken med færrest strafpoint er vinder. Ved lige antal fejl er forhindringskørslen af­gø­ren­de.
 
 
16. Allround
Allround klassen består af fire discipliner. Allround DM´et går på hesten, dvs. at kusk og rytter ikke behøver at være samme person, man kunne f.eks. også have én rytter til at ride dressur og én til at springe. Allround mesterskabet består af LB3 dressur, spring 75 cm met. B3 uden kombinationer, dressurkørsel III 1-spand og forhindringskørsel let 1-spand.
 
 
17.1 Resultatudregning i allround
Allround vinderen findes ved at teamet får point som deres placering er i hver disciplin. Pointene for alle discipliner lægges sammen, teamet med det laveste antal point vinder.
Eksempel:
 
 
Disciplin 1
Disciplin 2
Disciplin 3
Disciplin 4
Sum i alt
Placering
Hest X
1
3
2
1
7
Nr. 1
Hest XX
2
1
3
3
9
Nr. 2
Hest XXX
3
4
1
3
11
Nr. 3
Hest XXXX
4
2
4
2
12
Nr. 4
 
Ved ligeplacering er forhindringskørslen afgørende (fejl/tid). Er der herefter stadig lige­placering er dressur ridningen afgørende. I det samlede resultat tæller kun ekvipager der har gennemført alle fire discipliner.
 
 

18. Stævnejury

Der skal inden stævnet nedsættes en stævnejury som kan tage sig af eventuel indgivelse af protest. Det koster kr. 200,00 at indgive protest. Stævnejuryen bør bestå af tre personer. Det kunne være et medlem af Fjordhesten Danmarks bestyrelse, en person fra stævneledelsen, samt en uvildig person med kendskab til afholdelse af stævner under DRF eller DKF. Det vil være en god idé at have DRF´s og DKF´s reglementer liggende i sekretariatet til opslag, hvis der skulle opstå problemer af nogen art.
 
Senest revideret af sportskomitéen i efteråret 2011 med efterfølgende godkendelse i Fjordhesten Danmarks bestyrelse.