Sport

Stævne Fyn 29. April - 2012

 
Propositioner
 
Spring:
1
 
50-60-70cm alle mod alle metode: B0
2
FJ - Tour
55-65-75cm alle mod alle metode: B3
3
FJ - Tour
Stilspringning
80-90-100cm alle mod alle metode: S2
100cm er åben for alle
4
FJ - Tour
Stilspringning
85 – 95- 105cm alle mod alle metode: S2
105cm er åben for alle
5
 
Fynsmesterskab
50-60-70-80-90-100-110cm alle mod alle metode: B1.2
 
 
Dressur:
6
FJ - Tour
LD2 - LC3 B procentridning
7
FJ - Tour
LB1 – LA1 B procentridning
8
FJ - Tour
LA2 - LA6 (OBS! Bane A) procentridning
+ PRM-12 (OBS! Bane A) procentridning
9
FJ - Tour
LD2 – LC3 B procentridning
10
FJ - Tour
LB 1 – LA1 B procentridning
11
FJ - Tour
LA2 - LA6 (OBS! Bane A) procentridning
+ PRM-12 (OBS! Bane A) procentridning
 
 
Ved start i Fynsmesterskaberne gælder følgende:
1. At rytteren er bosiddende inden for den del af region Syddanmark, der tidligere hed Fyns Amt.
2. At fjordhesten er fynsk ejet.
3. At rytteren er medlem af Fynske Fjordheste.
4. At fjordhesten er af ren race med hestepas/stamtavle udsteds af Videncentret Hest eller anden udenlandsk fjordheste organisation.
5. At hver rytter max. må starte en hest i hvert mesterskab.
 
Fynsmesterskab i spring.
Fynsmesterskab i spring vil foregå som de foregående år. Der bliver sprunget efter metode B1.2.
Altså 2 hovedspringninger + 1 omspringning. Fejlene fra de to hovedrunder ligges sammen. Fynsmesteren findes ved omspringning blandt de ryttere med samme antal fejl. Øvrige placerede, der ikke deltager i omspringning, placeres efter tiden i 2. hovedrunde.
 
Fynsmesterskab dressur:
Som noget nyt, skal man i år starte to dressurklasser på samme niveauer, for at blive Fynsmester i dressur, dvs. f.eks. to LC3ér, to LA1ér, to LA5ér eller det program man nu engang er startberettiget i. Resultaterne fra de to klasser vil blive lagt sammen. Den med den højeste samlet procentsats er Fynsmester i dressur 2012.
 
 
 
 
 
Stilspringning
Klasse 3 og 4 er stilspringningsklasser med metode S2. Dette vil sige at der er 1 omspringning, hvor der for hele ridtet gives en stilkarakter mellem 0,0 og 10,00.
På følgende hjemmeside kan du læse yderligere om hvad man dømmer ud fra i en stilspringningsklasse.
 http://www.rideforbund.dk/Om%20DRF/~/media/rideforbund/Om%20DRF/Blanketter/PDF/Stilspringning_S2.ashx
 
Der rides efter FSR (Fjordhesten Danmarks Sportsreglement)
Hvor intet andet er anført gælder DRF reglementet.
Der er givet dispensation til stævnet fra DRF – Dansk Rideforbund.
 
Stævnet Afholdes på:Stutteri Nørregård, Nærågårdsvej 6 – 5792 Årslev
 
Indskud:
65 kr. pr. klasse, dog 120 kr. for mesterskabsklasserne.
Kontonummer: 5960 804 3267 i Frørup Andelskasse
Det skal TYDELIGT fremstå på pengeoverførslen hvem rytter og hest er, samt vedlæggeskopi af kvittering for overførsel ( Det er nok at vedhæfte den som file pr. mail )
 
Ved tilmelding skal det tydeligt fremgå hvilket program eller højde der skal rides.
Tilmeldingen skal senest være os i hænde mandag den. 16 april, alle tilmeldinger herefter betragtes som efteranmeldelser.
Efteranmeldelse modtages kun i det omfang tidsplanen tillader det – mod dobbelt indskud.
Tilmeldingen sendes til
Helle Prinsholm, Nærågårdsvej 4, 5792 Årslev..
Mærk kuverten ”Stævne Fyn”.
 
Framelding senest den 27 april - 2012
 
Program:
Starttider kan ses på www.fynske-fjordheste.dk fra den. 28. april - kl. 19.00.
 
FJ-Tour:
Ryttere, der er medlem af Fjordhesten Danmark og deltager med fjordheste med stamtavle/hestepas (med stamtavle), er automatisk med i den landsdækkende Fj-Tour, når de har fået deres hest optaget på startretlisten. Læs mere på www.fjordhest.dk , Sport, 2012. I klasser mærket med FJ-Tour kan der samles point.
Fjordheste uden papirer kan deltage i stævnet, dog kan de ikke deltage i Fynsmesterskaberne og ikke samle point i FJ-Touren.
 
Kontaktperson inden stævnet:
Helle Prinsholm 23 42 16 63
 
Der skal under hele stævnet rides med godkendt ridehjelm.
Alle springryttere skal anvende sikkerhedsvest til såvel opvarmning som konkurrence.
Rytterne skal møde reglementeret påklædt til præmieoverrækkelserne.
 
På forlangende skal vaccinationskort forevises.
 
Fynske Fjordheste påtager sig intet ansvar for uheld, skader, sygdom, tyveri eller lignende i forbindelse med stævnet, hverken overfor heste, personer eller ejendele.