2011
Danmarksmesterskab for Fjordheste samt Stævne Syd 2011
 
 
Generelle bestemmelser
Stævnet arrangeres i samarbejde mellem Fjordhesten Danmark og de sydjyske lokalforeninger, og afholdes på Revsø Rideskole, Revsø Mark Vej 2, 6560  Sommersted.
 
Anmeldelsesfrist er 08.08.11
Anmeldelsen sendes til Annette Schmidt Kristensen, Bjerndrupgårdvej 30, DK-6070  Christiansfeld.  Annette er også kontaktperson inden stævnet på tlf. 74 50 41 34 eller SMS 21 41 34 21 eller på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Efteranmeldelser modtages kun i det omfang tidsplanen tillader dette og kun mod dobbelt gebyr.
Anmeldelser som ikke er betalt senest 15.08.10 vil automatisk blive slettet, dette gælder for såvel klasser som opstaldning mv.
 
Der rides/køres efter Fjordhesten Danmarks Sports Reglement (FSR), som findes på www.fjordhest.dk under sport.
 
 
Al ophold og færdsel på stævnepladsen mv. er på eget ansvar for både heste og mennesker.
Stævnet er et 2½-dags stævne, hestene må maksimalt gå 7 alm. klasser og 1 show klasse, eller 5 alm. klasser og 2 showklasser. Man kan naturligvis også nøjes med mindre, husk at tage hestens kondition i betragtning, når du melder til. Priser på klasser fremgår af klasse oversigten. Der udsendes ikke stævnekatalog, men dette kan downloades fra hjemmesiden ca. en uge før stævnet. Starttider oplyses på www.fjordhest.dk . Stævneledelsen forbeholder sig ret til at aflyse, flytte og/eller sammenlægge klasser. Følg også med på Facebook.dk Stævne Syd.
 
 
Fjordheste optaget på startretlisten kan tilmeldes uden at der indsendes stamtavlekopi.
Er din fjordhest ikke oprettet på startretlisten, skal der medsendes enten kopi af hestepassets ejercertifikat (begge sider) eller kopi af den blå stamtavle. Eller du kunne skynde dig at få den oprettet på startretlisten. Se hvordan du gør på www.fjordhest.dk , sport, 2011, om startret.
 
Danmarksmesterskab 2011
Stævne Syd er i år vært for DM for fjordheste. Se i reglementet for DM, hvem der kan deltage. Du finder det på www.fjordhest.dk , sport, 2011.
Der skal i år findes Danmarksmestre i følgende discipliner:
Dressur senior
Dressur junior
Spring senior
Spring junior
Kørsel 1-spand
Kørsel 2-spand
 
Fjord-Tour
Ryttere og kuske, som er medlem af Fjordhesten Danmark og rider/kører med fjordheste, der er optaget på startret-listen, deltager automatisk i den landsdækkende Fjordhesteturnering FJ-Tour. De klasser der indgår i FJ-Touren er benævnt med FJ. Læs mere om dette på www.fjordhest.dk , sport, 2011. Der findes også en oversigt over hvilke ryttere/kuske, der fører turneringen.
 
Opstaldning:
Kan ske fra fredag eftermiddag kl. 14.00 til søndag aften. Der opstaldes i bokse, fastespiltove, samt stævnespiltove i den nye maskinhal, her skal man være opmærksom på, at hestene skal være bundet i 2 træktove og at man selv skal medbringe spande til foder og vand. Opstaldning bestilles på anmeldelsesblanketten.
 
Opstaldning i boks
Kr. 500,00
Opstaldning i fast spiltov
Kr. 200,00
Opstaldning i stævnespiltov
Kr. 100,00
 
 
 
Camping, cafeteria og fest
Der kan camperes på en græsmark ved rideskolen, der skal bestilles plads til dette, man kan bestille en plads både med og uden strøm. Pladsen efterlades fuldstændig opryddet. Rideskolens cafeteria er åbent hele weekenden. Al færdsel med hest foran rytterstuen er forbudt og kan medføre diskvalifikation. Der er fest lørdag aften i rytterstuen, med lækker mad og god musik. Fredagaften er der også mulighed for at købe mad, mod forudbestilling. Maden serveres i tidsrummet 18.00-21.00.
 
Camping med strøm
Kr. 100,00
Camping uden strøm
Kr.   50,00
Festbillet
Kr. 125,00
Aftensmad fredagaften 18..-21.00
Kr.   60,00
 

 

 
Dressur
Der rides på to udendørs dressurbaner, bane A og B. Opvarmning foregår i ridehallen. Man rider bag om staldene for at komme om til dressurbanen 5-7 min. før sin start, sådan man er parat når dommeren giver start signal. Der kan rides nedenfor dressurbanerne.
I procentklasserne, husk da at skrive hvilket program, man vil ride.
Dressur cup i klasse 4 og 20, procenterne lægges sammen, ved ligeplacering er det resultatet lørdag, der er afgørende.
 

Springning

Springning foregår på sandbane, men opvarmning kan foregå på græsbane. Vi forventer at den lille ridehal også vil være til disposition for springrytterne.
Alle mod Alle klasserne, her vælger man selv den højde, som man vil ride (en højde, som man ikke er udklasset af), husk at skrive højden på anmeldelsesblanketten, højden reguleres med 10 cm ad gangen.. I klasserne 25 og 26 bedømmes rytterens stil.
Klasse 55 Caprilli test/indspringningsklasse bedømmes som stilspring. Der vil indgå travbomme, spring der skal forceres i trav eller galop, á tempo spring, alm. spring. Banen bygges så den er indbydende for hesten og vil være tilegnet den unge eller urutinerede hest/rytter. Banen gennemgås inden ridning, så alle er klar over, hvad der forlanges.
Klasse 56 Jokerspringing met. T1, Take your own line. Rytteren vælger selv sin linjeføring gennem banen. Alle spring skal og må kun springes én gang fra de angivende rideretninger. Ligeledes Start og Mål. Fejl omregnes til tid, 4 fejl=5 sek.
Spring Cup klasse 5 eller 6 fredag, lørdag klasse 27 eller 28, ved ligeplaceringer, vil det være placeringen lørdag, der er afgørende.
 
Kørsel
Dressur og forhindringskørsel foregår på græs 40 x 100 m, træbro kan indgå i forhindringskørslen. Maraton består af A travetape, D skridtetape og E etape hvor forhindringer indgår 4-6 stk., se i øvrigt DM reglementet.
Joker forhindringskørsel Jokerkørsel på toppebane er en showklasse med 10-15 forhindringer, hvorpå der efter sværhedsgraden anbringes et tal fra 1-100 point.
Kusken disponerer over en køretid på antal minutter som dommeren bestemmer, og tiden startes, når kusken passerer startlinien. Kusken vælger selv hvilke forhindringer han/hun vil gennemkøre, hvert forhindring må køres op til 2 gange, og må kun køres fra den angivne retning. Dvs. rød markering på højre side og hvid markering på venstre side. Væltes der en bold ned, gives der ikke point og forhindringen bliver ikke genopbygget. For 1. og 2. refusering gives ingen fejl, men ved 3. refusering medfører diskvalifikation. Der kan ikke idømmes ulydighed for volter mellem 2 forhindringer, da linieføringen er fri.
På banen placeres en jokerforhindring, som er opbygget efter normale retningslinier men har en større sværhedsgrad end de øvrige, og det må som de øvrige gennemkøres 2 gange. Hver gang jokerforhindringen passeres fejlfrit tillægges f.eks. 100 point men væltes der en bold ned, fratrækkes der 100 point.
Når den fastlagte tid er kørt, eller når kusken har kørt alle forhindringer 2 gange, gives der signal, og der køres over mållinien. En forhindring tæller kun, hvis hele ekvipagen er igennem en forhindring når slutsignal gives.
Ekvipagen med højest antal point/lavest tid er vinder.
Kusken diskvalificeres hvis han/hun får hjælp fra groom eller anden hjælp udefra.
 
Agility
Dette er en showklasse, hvor man trækker heste ”igennem” en række forhindringer. Der vil være 10 forhindringer som bliver bedømt efter skalaen 0-10. Forhindringerne kan være presenning, vippe, slalom, bomme, rykning mv. Maks. tid 4,50 min.
 
Trail
Denne klasse kan sammenlignes med Trail indenfor western ridning, eller vor egen agility blot er dette til hest. Der bedømmes efter skalaen 0-10, der lægges vægt på gensidig tillid mellem hest og rytter. Forhindringer kan være i stil med forhindringerne under agility. Maks. tid 4,5 min.
 
 
Præmier
Der uddeles rosetter til alle placerede. Til de tre første placerede uddeles der staldplaketter. Derudover uddeles ærespræmier.
DM har sine egne rosetter, staldplaketter og præmier, se DM reglementet.