Føl og plage

Hvert år afholdes der føl- og plagskuer rundt om i landet. Datoerne finder du i vores Kalender


Følskuer

Følskuerne holdes i august-september. 

Det er de lokale foreninger, der arrangerer. Det er sædvanligvis dommere fra Fjordhesten Danmarks dommerkollegium, der dømmer. 

Der dømmes i overensstemmelse med avlsmålet. Føllene bedømmes med fire delkarakterer og en helhedskarakter. 10-tals skalaen benyttes, idet 10 er den bedste karakter. 

  • Første delkarakter gives for racetype og –præg.
  • Anden delkarakter gives for kropsbygning og rammer.
  • Tredje delkarakter gives for fundament.
  • Fjerde delkarakter gives for bevægelse.
  • Den femte karakter er helhedskarakteren.

Fjordhesten Danmark giver ærespræmie(r) til følskuer med over 10 tilmeldte fjordføl. 

Følskuerne slutter sædvanligvis med en BIS-konkurrence, hvor det bedste føl udpeges, evt. også en BIS-reserve. 

Undertiden holdes følskuet samtidigt med en mærkningsplads, dvs. en plads, hvor følejerne kan komme med føllet og hoppens mor og få føllet besigtiget og mærket, hvilket er en forudsætning for, at der kan udstedes pas.


 

Plagskuer

Plageskuerne holdes i april kvartal (flest i april), men et par lægges også sammen med efterårets følskuer. 

Det er de lokale foreninger/lokale grupper, der arrangerer. 

Der kan være tale om plageskue kun for fjordheste, mens andre plageskuer (Dorthealyst og Vejleegnens plageskue er for plage fra småheste- og ponyracer). Det er sædvanligvis dommere fra Fjordhesten Danmarks dommerkollegium, der dømmer (dog ikke på Dorthealyst, hvor der er mange deltagende racer – Vejleegnen bruger en fjordhestedommer og en ekstern dommer). 

Der dømmes i overensstemmelse med avlsmålet. Plagene bedømmes med fire delkarakterer og en helhedskarakter. 10-tals skalaen benyttes, idet 10 er den bedste karakter. 

  • Første delkarakter gives for racetype og –præg.
  • Anden delkarakter gives for kropsbygning og rammer.
  • Tredje delkarakter gives for fundament.
  • Fjerde delkarakter gives for bevægelse.
  • Den femte karakter er helhedskarakteren.

Fjordhesten Danmark giver ærespræmie(r) til plageskuer med over 10 tilmeldte fjordplage. Plageskuerne slutter sædvanligvis med en BIS-konkurrence, hvor den bedste plag udpeges, evt. også en BIS-reserve.


Mærkningspladser

Mærkningspladserne sorterer under SEGES i Skejby. Det er også på Stambogskontoret i Skejby, at følpassene udstedes.


Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram