Fjordhesten Danmark - Retningslinjer for password


Generelt:

 • Adgangskoder er fortrolige og må ikke deles.

 • Adgangskoder må IKKE nedskrives.

 • Hvis det er muligt, skal der vælges en separat adgangskode for hver tjeneste/program.

  • Som regel er to sikre adgangskoder, som du skal huske, tilstrækkelige

  • Windows-adgangskode (Brug IKKE med andre tjenester)

 • Sikre adgangskoder:

  • Min. 10 tegn lang

  • Indhold: store bogstaver + små bogstaver + specialtegn + cifre

  • Fremmedgørende ord øger IKKE sikkerheden mærkbart

   • for eksempel stativer = St@10V3r. 

   • Hackere har algoritmer til at stjæle sådanne adgangskoder på få sekunder og dekryptere den
 • Brug derfor forkortede ”symbolsk maskinsprog” (mnemoniske) sætninger, dette BESKYTTER bedre

  • Eksempel: Min datter er født den 12. januar 1996

   • M!Da3rf%12J#96


Tilladte tegn:

Du kan bruge følgende tegn, når du vælger en adgangskode:

 • Bogstaver fra a til z (små bogstaver) og A til Z (store bogstaver)

 • Cifrene 0 til 9

 • Special tegn: ! # & ( ) * + , _ - . : < = >


Følgende tegn er ikke tilladt:

 • Du kan ikke bruge følgende tegn, når du vælger en adgangskode:

 • Paragraf (§)

 • Eurotegn (€)

 • Vokalerne æ. ø og å (små bogstaver) og Æ, Ø og Å (store bogstaver)

 • Mellemrum

 • Accentmærke (´)


Følgende special tegn kan forårsage problemer:

Tegnene nedenfor kan teoretisk set også bruges, men de bør bruges sammen med

At logge på et program efter at have ændret adgangskoden kan forårsage problemer

en af disse special karakterer.

 • Special tegn: $ % ' / \ ? @ [ ] { } | ~
------------

Udarbejdet af: HM

Dato: 26.01.2022

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram