Vis alle Få pladser Ledige Venteliste Udsolgt
Start tid Vis alle
Vis alle
Vis alle
Vis alle
Vis alle
Vis alle
Instruktør Vis alle
Vis alle
resultater for
Kontingenter
Familie medlemskab | Familie
0 - 100 år
Familie medlemskabet giver en stemme på generalforsamlingen. På medlemskabet kan registreres ægtefælle /samlever samt børn under 18 år. Hvis der ønskes to stemmer på generalforsamlingen knyttet til et familie medlemskab, skal kontingentet for stemme nr. 2 svare til differencen mellem kontingent for personligt medlemskab x 2 og familie medlemskabet.
Personligt medlemskab | Personligt
18 - 100 år
Personligt medlemskab vælges, hvis du er over 18. Er du over 65 år passer vores senior medlemskab måske bedre til dig.Vores junior medlemskab kan vælges, hvis du er under 24 og ikke ønsker stemmeret på generalforsamlingenPersoner, institutioner og lokale foreninger, som anerkender foreningens formål og vedtægt, kan optages som personlige medlemmer. Et personligt medlemskab giver en stemme ved foreningens generalforsamlinger. Til det ordinære medlemskab kan knyttes et familie medlemskab.
Junior medlemskab | Junior
0 - 24 år
Junior medlemsskab vælges, hvis du endnu ikke er fyldt 24 .Børn og unge under 24 år kan optages som juniormedlem uden stemmeret på generalforsamlingen. Ved udgangen af det år, hvor medlemmet fylder 24, overgår juniormedlemskabet til ordinært medlemskab.
Senior medlemskab | Senior
65 - 100 år
Senior medlemsskab vælges, hvis du er over 65 år. Seniormedlemskab er uden stemmeret på generalforsamlingen. Et ordinært medlem, der er fyldt 65 år, kan på anmodning fortsætte medlemskabet som seniormedlem uden stemmeret. Medlemskabet ændres fra det efterfølgende foreningsår.
Passivt | Passivt
0 - 100 år
Hvis du ikke har hest og samtidig er mellem 24 år og 65 år, og gerne vil støtte og følge foreningen, kan du tegne et passivt medlemskab. Passivt medlemsskab er uden stemmeret på generalforsamlingen.
Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram